Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes
Brüll Dániel
Brüll Dániel
dr urnak
Budapest
Budapest
 
  Igen tisztelt
uram
Brüll Dániel
,  
  ma vett
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
levelére
n
Jegyzet Az utalás
Brüll Dániel
Brüll Dániel
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
címzett 1911. május 12-i levelére vonatkozik.
a következőkben válaszolhatok.  
 
Dezső
Móricz Dezső
öcsém
Törölt
« egy »
sok jó tulajdonsággal bir. Eszes és ötletes ember, aki hamar feltalálja magát sulyos helyzetekben is, kitünő üzleti érzéke van, nagy rábeszélőképessége, fáradhatatlan tevékenysége és ki nem merithető szerzési vágya. Szóval o
Törölt
« o »
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
yan ember, aki bármiféle üzleti vállalkozásra igen alkalmas és nagyon használható. E tekintetben nem közönséges tehetség s valóban azt is vártuk tőle, hogy ha megházasodik, akkor szép jövője lesz.  
  Van ugyanis egy sulyos és veszélyes fogyatkozása, amit a
feleségének
Brüll Rózsika
kellett volna ellensulyoznia. Az
öcsém
Móricz Dezső
szörnyü nagyravágyó, állandóan igen előkelő urat akar játszani s e miatt képtelenül költekező. Nemcsak hogy nem fél az adósságcsinálástól, de arra alapitja az előhaladását, a jövőjét. Ha a felesége meg tudta volna ezt akadályozni, ha le tudja kötni nem csak a kis családi kör boldog keretei közé, hanem a természetes és egészséges észjárásu élet princ
Törölt
« u »
i
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
piumai szerint meg tudja vele értetni sőt rá tudja kényszeriteni hogy szerény igényekkel és mérsékelt követelésekkel álljanak szembe az élettel, mindaddig, mig biztos alapon lassan magától nem terjeszkedhetik ki előttük az élet: akkor lett volna belőlük valami. S az
öcsém
Móricz Dezső
nagyon családias érzésü jóember, mindenben olyan tudott volna lenni, mint a
felesége
Brüll Rózsika
kivánja.  
  Az ősszel azonban mihelyt haza jöttek, szomoruan kellett látnunk, hogy ahelyett hogy
Dezső
Móricz Dezső
kapott volna valami erőteljes egészséges befolyást az élete társától, ugy látszik
Rózsika
Brüll Rózsika
került az ő befolyása alá s átvette az
urának
Móricz Dezső
minden hibáját az erényei nélkül. Annak az időnek a mit idehaza töltött, egy napja nem volt a mely korrekt és az ő helyzetükhöz illő lett volna.  
  Annak az életnek, amit ők ketten élnek, nem lehet más eredménye, csak a mi itt is van. És bármennyire
megdöbbentó
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
megdöbbentő
is, semmi egyéb segitség nincs, csak a mit ők maguk tudnak szerezni
magyknak.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
maguknak.
Ha Ön több ezer koronát adott nekik, azt azzal a tudattal kellett, hogy tegye, hogy:  
  vagy kisegiti arra az időre, mig a
sógora
Móricz Dezső
sorsa megint kedvezőre fordul, amikor is vissza fogja kapni, (mert az
öcsém
Móricz Dezső
jó tulajdonságai közt ott van az is, hogy első dolga az adósságokat kifizetni)  
  vagy azzal, hogy sárba veti a pénzét, a mely azonban mindig többet von maga után. Arra ugyanis sem a férfi, sem a nő családja nem vállalkozhatik, hogy egy önálló családot eltartson bizonytalan időkig tul a tengeren.  
  Én részemről, ha nem az öcsém, hanem
Törölt
« v »
a hugom van hasonló helyzetben, azt tettem volna, hogy a nővéremnek hajójegyet küldök, és vasuti jegyet
Budapestig
Budapest
s elvállalom, hogy a házamban bármikor és bármeddig otthont találnak. Egyebet azonban semmit.  
  Ugyanezt az
öcsémnek
Móricz Dezső
is megtenném, de csak ha ő kéri. Vele ugyanis hat év óta fájdalmasan távoli viszonyban vagyok, a min
Törölt
« l »
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
k azonban semmi egyéb oka nincs, csak hogy soha sem volt elég tág a lelkiismeretem ahhoz, hogy mézes szavakkal elh
Törölt
« e »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
llgassam, ha bármelyik véremmel szemben s igy vele szemben is kifogásom volt az életfelfogása és életnézete ellen.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image