Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
D
Sós Ödön
Wien
Bécs
Pecsét
 
  I. Tuchlauben 18  
 
Lingvo Internacia Esperanto
Pecsét
 
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
  Nyugat szerkesztősége czimen  
 
Budapest
Budapest
 
  V. Dorottya-utcza 14  
 
Üllői ut 95
[kézváltás] ismeretlen
 
  Igen tisztelt
uram
Móricz Zsigmond
.  
  Bátorkodom az Ön beleegyezését megkérni, hogy a „Hét krajczár   ” czimű szép kis elbeszélésének esperanto forditását lapjaink egyikében közölhessem.  
  Reméllem hogy az ellen semmi kifogása nem lészen s igen fogok örvendeni, ha ily módon az Ön kedves müvét   sok idegen néppel megösmertethetem.
n
Jegyzet A Hét krajczár   eszperantó fordításban 1911-ben nem jelent meg.
Becses válaszát várja.  
  Mély tisztelettel  
 
Dr
Sós Ödön
Sós Ödön
Aláírás
n
Jegyzet
Sós Ödön
Sós Ödön
(1863–1931) orvos, eszperantista. Kökény Lajos és Bleier Vilmos, szerk., Enciklopedio de esperanto, 2 köt (Budapest: Literatura Monda, 1933), 2:499.
 
  13/6 1911  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1911
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image