Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Töröksztmiklós
Törökszentmiklós
911. VI/19.  
  Nagyságos
Úram
Móricz Zsigmond
!  
  Szegény
Györe Károly
Györe Károly
barátom érdekében van szerencsém, becses levelére
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Olajos Pálnak
Móricz Zsigmond
írott levele ismeretlen.
tisztelettel értesíteni, hogy a szükséges okmányok beszerzése iránt intézkedtem a mihelyst azokat megkapom, azonnal elküldöm.  
  Mivel pedig szegény, a
feleségétől
Verő Kornélia
törvényesen elvált, a szükséges kérvényt az
édes anyja
Újvári Cseh Franciska
n
Jegyzet
Újvári Cseh Franciska
Újvári Cseh Franciska
(1847-1920)
Györe Károly
Györe Károly
édesanyja. Forrás: Györe Zoltán, Magyarországi Györe-családok (Budapest: Intercity, 1993), hozzáférés: 2018.09.17, .
lesz bátor
Nagyságos
Móricz Zsigmond
Uram kezeihez juttatni.  
  S végül nagyon kérem, mivel szegény
barátom
Györe Károly
állapota rosszabbra fordult,
n
Jegyzet
Györe Károly
Györe Károly
a levél megírásának másnapján, 1911. június 20-án meghalt. Forrás: Györe Károly gyászjelentése, PIM kisnyomtatványtár, Any.357/15, hozzáférés: 2018.09.17, .
hogy
Budapesten
Budapest
leendő elhelyezése iránt a lehető legrövidebb idő alatt intézkedni kegyeskedjék.  
  Maradtam kiváló tisztelettel:  
 
Olajos Pál
Olajos Pál
Aláírás
n
Jegyzet
Olajos Pál
Olajos Pál
(1863k.–1938k.) református lelkész. Forrás: P. Szalay Emőke, Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeteiben I., Magyar Református Egyház Javainak Tára 25 (Bőcs: Borsod-Gömöri Református Egyházmegye, 2015), 76.; A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventje Budapesten, 1938. évi október hó 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyve (Budapest: Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1938), 538.
 
 
ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református
lelkész  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image