Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
1911
[kézváltás] ismeretlen
 
  Nagyságos
Uram
Móricz Zsigmond
!  
 
Olajos Pál
Olajos Pál
úr,
Törökszentmiklósi
Törökszentmiklós
ismerősöm által, jutott tudomásomra, hogy Ön az én beteg
gyermekem
Györe Károly
Pesten
Budapest
való elhelyezése érdekében fáradozni szíves volt.
n
Jegyzet
Györe Károly
Györe Károly
gyógykezelése témájához lásd
Olajos Pál
Olajos Pál
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írt 1911. június 9-i levelét.
Fogadja azért a legbánatosabb anya szíves köszönetét, de miután
a az
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
az
ideg gyógyászati osztálynál a Klinikán ezidőszerént felvenni őt lehetetlen, úgy egyelőre
Szólnokon
Szolnok
marad. Ha gyógyulása beáll, úgy továbbra is ott kezelik, mert az az új környezet, és más rend más kúra izgatná őt. Szerdán
fiaimmal
Györe Béla, LOK:00518, LOK:00519 és LOK:00518
őt meglátogattam, mindenkit megismert és érdeklődött az utazásunk és az otthoni állapotok felől, kért, hogy hozzam magammal, mikor eljöttünk tőle, akkor kezdett nyugtalankodni. Rokonságból többen látogatták, és mindegyikkel szívessen foglalkozott. Vasárnap táviratilag értesítettek , hogy a beteg állapota javult.
n
Jegyzet
Györe Károly
Györe Károly
a levél megírásának másnapján, 1911. június 20-án meghalt. Forrás: Györe Károly gyászjelentése, PIM kisnyomtatványtár, Any.357/15, hozzáférés: 2018.09.17, .
Ha betegsége gyógykezelése nem lenne elegendő mostani helyén, úgy Nagyságos uramhoz leszek bátor fordulni, kérve jóindulatát, mert édes jó
fiam
Györe Károly
sorsát én viselem szívemen. Szabad legyen megemlítenem, hogy
feleségétől
Verő Kornélia
már egy éve elvált törvényesen. Igy szomorú állapota minket érdekel. Bocsánatát kell kérnem, hogy elraboltam idejét, de kötelességemnek tartottam megköszönni szíves jóindulatát. Most pedig vagyok szíves tisztelettel:  
 
özv.
Györe Dánielné
Újvári Cseh Franciska
Aláírás
 
 
Kunszentmiklós
Kunszentmiklós
1911 VI/19én  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image