Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Világ  
  Politikai Napilap  
  Telefon:  
  Szerkesztőség 58-00.  
  Kiadóhivatal 81-90  
 
Budapest
Budapest
, 191
typewriting
 
  VI, Gyár-utca 4.  
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
 
Budapest
Budapest
.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Nem tagadom, hogy igen megörvendeztetett levele,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Bálint Lajosnak
Bálint Lajos
írott levele ismeretlen.
mert nagy sulyt helyezek arra, hogy az Ön kitünő tollából, minél előbb és minél többször hozhatnánk cikkeket a Világ-ban.  
  Elfogadott ajánlatunk folytán tehát 70. – azaz hetven koronával honoráljuk az egyes tárcákat. Kérem: méltóztassék azokból minél előbb hozzánk juttatni.  
  Mély tisztelettel  
 
Dr
Bálint Lajos
Bálint Lajos
Aláírás
n
Jegyzet
Bálint Lajos
Bálint Lajos
(1869–1926) ügyvéd, a Világ alapítója, majd 1911–1913 között a lap felelős szerkesztője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:90.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image