Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Élet Kiadóhivatala  
 
Budapest
Budapest
 
  VII. ker., Damjanich-utca 50. sz.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Bocsásson meg, hogy aug. 22.-én kelt szives soraira
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Izsóf Alajosnak
Izsóf Alajos
írott 1911. augusztus 22-i levele ismeretlen.
rögtön nem küldethettem a „Harmatos rózsa   ” megfelelő lappéldányait. De a kiadóhivatalban is vakáció van és a munka csak félerővel folyik; most azonban már összeszedve, postára készen, állnak a példányok. Sajnos, azonban a 2. 3. és 4. számú füzeteink annyira kifogytak, hogy ebből egyetlenegy példányt sem találunk többé s igy ezek hiányával küldhetjük csak a „Harmatos rózsát   ”.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Harmatos rózsa   c. kisregényét
Andor József
Andor József
folyóirata, az Élet közölte 1910. január 2. és június 5. között huszonhárom részben. Lásd: Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 143.
 
  Legyen szabad ezen alkalmat felhasználnom arra, amit már régebben óhajtottam megtenni, hogy átadjam szivélyes üdvözletemet azon kérésemmel kapcsolatban, hogy tisztelje meg az „Élet”-et most is a „Harmatos rózsa   ” illatával egy-egy elbeszélésben. Egy közleményért szivesen fölajánlok 60 koronát.  
  Nagyrabecsülésem ismételt kifejezése mellett vagyok  
  tisztelő hive:  
 
Izsóf Alajos
Izsóf Alajos
Aláírás
n
Jegyzet
Izsóf Alajos
Izsóf Alajos
(1870–1945) író, tanár, segédlelkész. szerk. 1910-től 1913-ig az Élet folyóirat szerkesztője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:788.
   
szerkesztő.
[kézváltás] Izsóf Alajos
 
 
Bpest
Budapest
, 1911. aug. 26.-án.  
 
NB.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nota bene
n
Jegyzet Megjegyzendő (latin).
Ha a dolog nem sürgős, a „Harmatos rózsa   ” hiányzó három számát két-há
Törölt
« t »
r
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
om héten belül igen szivesen leiratom bekötött példányunkból.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image