Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
1911 aug. 28.  
  Édes kedves
Jankám
Holics Janka
,  
  olyan furcsa a nevedet látnom!  
  Jól esik egész megmelegedtem tőle, mintha megszólitottalak volna s te itt állanál a másik szobában az asztal mellett és törülgetnél, takaritanál és pörölgetnél és szidogatnál…  
  Mert mindezekre nagy szükség vagyon. Jaj én nem tudom mit mondjak, mit csináljak. Legjobban szeretném, ha már minden rendben volna. A darab   ,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Ludas Matyi   c. művére utal. A darab keletkezéséről lásd még
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írott 1911. augusztus 24-i,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
írott 1911. augusztus 24-i, illetve
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
írott 1911. augusztus 25-i levelét.
a lakás, és valahára a rendes módon folyna az életünk. Dehogy kezdek én uj darabba! Isten mentsen! Hiszen ugy ki van merülve a fejem, hogy csak véres erőfeszitéssel tudok belőle kicsikarni egy egy ujabb gondolatot.  
  Ma öt oldalt irtam a harmadik felvonásból. Akkor megállott a gép s nem ment tovább. De azt hiszem, holnap jobban megy.  
  Szombaton véletlenül találkoztam
Tóth Imrével
Tóth Imre
a New
Jork
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
York
kávéházban. Szörnyen megörült nekem s el van ragadtatva a birtokomtól!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Flittner Frigyestől
Flittner Frigyes
, 1912-ben vette meg
leányfalui
Leányfalu
telkét. Forrás: Az ingatlanra vonatkozó telekkönyvi bejegyzés, 1912. július 1., PIM Kézirattár, gépirat, M. 100/5384/2.
Mi dolog az kérdi, hogy ki sem megyek oda!  
  Egész délután arról beszélt. Azt állitja, hogy nagyszerü szőlő az és más gazdáknak a kezén nagy jövedelmet szokott hozni, de az
öreg F
Flittner Frigyes
. nem szeret szénkénegezni (Persze, mert sokba kerül.) A darab felől igen kérdezősködött,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Ludas Matyi   c. színdarabját feltehetően
Tóth Imrének
Tóth Imre
és a Nemzeti Színháznak szánta. A színdarabot   azonban nem tűzték műsorra 1911-ben, illetve a darab egészében ekkor nem jelent meg, viszont három részletét publikálta a Nyugat 1911-es évfolyamában. Lásd: Móricz Zsigmond, "Ludas Matyi", Nyugat 4 (1911): 2:712-723.. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 317.
megmondtam neki, mennyire vagyok akkor volt épen ez, mikor neked feladtam a
levelt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
levelet
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
írott 1911. augusztus 25-i levelére vonatkozik az utalás.
s két felvonás készen volt. Örül neki, nagyon várja. Volt most valami kellemetlensége a
minisztériu mal,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
minisztériummal,
talán láttad az ujságban, de az már rendben van s annál jobban ki akarja vágni a rezet. Akkor sok szinésszel is beszéltem, irókkal, mindenki tulkiváncsi. De mit csináljak, ha fáradt a fejem. Ma nem erőltetem tovább a dolgot, muszály szabad levegőre mennem. De lásd nem tudok mit csinálni, egyedül nem lehetek, mert akkor csak gondolkodom valamin és ugy utálom már a mesterségemet. Elmegyek a Bristolba, ott legalább szamárságokkal szórakoztatnak. Az este megint nyolc órakor feküdtem, még hamarább s reggel nyolckor keltem. Ha nem alszom ennyit akkor még annyit se érek. Ma este megint ágyban leszek nyolcra. Tegnap nem irtam, mert
Palit
Holics Pál
vártam, nem tudom elhinni, hogy nem jött fel
Pestre
Budapest
, csak talán hozzám nincs kedve eljönni az urfinak, hogy a minap összeszidtam. Tán nem is irtam meg. Az ugy volt, hogy csütörtökre virradóra éjfél után mikor hazajött s szokása szerint mentegetőzött, hogy ne haragudj kérlek hogy ilyen későn zavarlak! azt mondtam rá, hogy nem haragszom, de nem adok neki többet szállást, míg
Janka
Holics Janka
haza nem jön. Miért? – Azért mert már mondtam neked, hogy nem tudom türni ezt a komédiát. Hogy minden éjjel kivétel nélkül hajnalig lumpolj, aztán itt aludj délig, azt én nem tudom nézni. Tudod, hogy addig nem dolgozom, mig el nem mégy hazulról, ez pedig nekem igen drága mulatság. Szivesebben adok neked egy forintot egy éjszakára, csak ne bosszants. Hajnalban hat óra előtt egyszer csak ott áll az ágyam előtt felöltözve. – Hát te mit akarsz? – Kérlek szépen elutazom.
Zsiga
Móricz Zsigmond
kérlek, ha este nyolc órakor jönnék, nem haragudnál?… Persze hogy nem, mondom, ha rendesen élsz és dolgozol, akkor engem se zavarsz! Ezzel elment s én vártam este, nem jött. Azóta nem láttam, pedig a statisztikától is jött a számára valami ajánlott küldemény. Ha most elmegyek s addig nem
látném,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
látnám,
nem tom mit csináljak ezzel. A szerződést itt visszaküldöm.
n
Jegyzet A
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
ügyével kapcsolatos szerződés nem vollt a levél mellett.
Az én feje
m
Gyorsírás
jobban ki van fáradva minthogy még ennyivel is tudjak törődni most. Kivált mikor látom mi van benne. Hiszen nem lesz ebből semmi. Legfeljebb, ha
mama
Szklenár Teréz
személyesen intézi el.  
  Uj irni valóm nincs, semmi sem történt. Tegnap este voltam otthon, nagy hűhóval fogadtak. Ott sincs semmi ujság. Az
Ida
Móricz Ida
pokrócz már jóformán készen van, még csik hijja volt a végén tegnap. Itt volt ma a festő. Holnap, vagy holnapután délután megcsinálják a tapétázást s akkor rögtön felvikszeltetem a lakást, csak akkor rendelem ide az embert. Most már nincs kedvem rá, hogy ott legyünk még egy hónapig, ha nem dolgoznám ugy sem.  
  Akkor mégis legjobb, ha csak haza jöttök. Mihelyt
mama
Szklenár Teréz
vissza jön . Elég neki, ha igy viszi el a szerződést, áthuzgálva, ugy is le fogják azok még egyszer irni biztosan.  
  Mit szinál a kisz
Virág
Móricz Virág
? Szejeti e már a apukáját? Jaj de nagyon szeretném már látni őt is meg az
anyukát
Holics Janka
is meg
Gyöngyikét
Móricz Gyöngyi
is! Csak befejezem a munkát   Isten segitségével, majd megyek én rögtön. De jaj, olyan ez, mint a Luca széke, szeretnék már sirni miatta. A fejem majd szétmegy, egészen oda vagyok, ülni se birok, a gerincem is fáj.  
  Csókollak számtalanszor édes
kincsem
Holics Janka
édes kis , nagy kincseim! Maradok a ti szerető rongy
apátok
Móricz Zsigmond
! aki már belebolondul a nagy okosságba. Ja de máskép volna minden ha ti itthon volnátok! Gyere, vagy legalább irjál valamit, mert nem birom már a csendet. Csókol
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image