Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
mZs mZs mZs
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  joghallgató úrnak  
 
Budapest
Budapest
. V.  
  Nádor útcza 15 sz. III e. 30 ajtó.  
  Sürgős!  
 
Kisújszállás
Kisújszállás
. 1901. V/6.  
  Az alapvizsga letételéről bizonykodó értesítőre bizonyos folyamodványokhoz való csatolás végett szükségem van;
Kálmánra
Rázsó Kálmán
n
Jegyzet
Rázsó Kálmán
Rázsó Kálmán
(1874–1935) gépészmérnök, postai dolgozó,
Rázsó Géza
Rázsó Géza
bátyja. (Vö.
Rázsó Géza
Rázsó Géza
1903. jan. 10.-i levelével és a vonatkozó jegyzettel.)
rábíztam a kivételét, de ő úgy látszik, megfeledkezett róla, most
pedig
Gyorsírás
már elutazott s hiába sürgetném nála. – Igy hát hozzád fordúlok ez ügyben is; légy szives elnézni a Trefort útczai mintagymnásiumba; ott a földszinten jobbra becsengetsz, mire egy szolga megjelenik, s valószinüleg tüstént a kezedbe is nyomja az irataim;
Törölt
« ez esetben pár hatost adhatsz is neki, »
bár nem okvetlen szükséges; ha
pedig
Gyorsírás
nem volna nála útbaigazít; – Légy szives aztán, ha igy birtok
Törölt
« ába »
odba
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kerited, azonnal postára tenni ajánlva hogy én még a héten visszaküldhessem
Witmannak
Wittmann Ferenc
. –
n
Jegyzet Feltehetően
Wittmann Ferenc
Wittmann Ferenc
(1860–1932) fizikusról, műegyetemi tanárról, az MTA levelezőtagjáról van szó. Lásd: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:1049.
 
  Azonkivűl még a ládám feladását is a
bátyámra
Rázsó Kálmán
biztam, de még ez sem érkezett meg; légy szives – ha ugyan 3 emelet és az alkalmatlankodás vissza nem riaszt –, e czélből meg a lakásomra felnézni, s a madametól megtudni, nem kelt-e lába, mert azóta egy párszor megérkezhetett volna. –  
  Én
pedig
Gyorsírás
ma (újra) megyek igazgatót keresni,
hogy
Gyorsírás
a kért könyveket megkaphasd, eddigi kisérleteim ez irányban sikerteleneknek mutatkoztak. – Kérve még egyszer a fentiekre s igérve viszont az utóbbit, a továbbiakig is üdvözöl  
  Szerető barátod
Rázsó G
Rázsó Géza
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image