Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Singer és Wolfner  
  Könyvkereskedése és Könyvkiadóhivatala  
  A Magyar Figyelő, Az Uj Idők, Magyar Lányok, Művészet, Az Én Újságom szerkesztősége és kiadóhivatala  
  Az Egyetemes Regénytár kiadóhivatala  
  Telefon 160-20 160-21  
  Cheque-Conto: Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön
r.-t.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
részvénytársaság
 
  Postatakarékpénztári cheque-conto 5844.  
 
Budapest
Budapest
, 19
typewriting
 
  VI., Andrássy út 10.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Szives soraiból
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
levele a Singer és Wolfnernek ismeretlen.
sajnálattal látjuk, hogy multkori levelének az a pontja, hogy az Almanachba  
n
Jegyzet Az 1911-es Mikszáth Almanachban  
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
A vizit   c. írása jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "A vizit", in Mikszáth Almanach az 1911. évre, szerk. Herczeg Ferenc (Budapest: Singer és Wolfner Kiadó, 1911), 39–50.
szánt novellát   egypár héten belül az Uj Időknek
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1911-ben az Új Idők c. lapban a Füsti fecskék   c. elbeszélése jelent meg 1911-ben. Lásd: Móricz Zsigmond, "Füsti fecskék", Új Idők 17 (1911): 1:593–595.
átdolgozza, teljesen elkerülte figyelmünket. Természetesen reflektálunk a kéziratra, a dolog azonban nem sürgős, s igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
beküldheti akkor, amikor éppen jónak látja. A
honoráiumot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
honoráriumot
persze ily módon ne tessék visszaküldeni.  
  Kiváló tisztelettel  
 
Singer ésWolfner
Aláírás
[kézváltás] Wolfner József
 
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
 
Budapest
Budapest
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image