Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Dr B. D. Moricz
[kézváltás] Móricz Dezső
 
 
header
  New-York Life Insurance Company  
  Please return if not called for in 10 days, to Winnipeg Branch Office 802 And 803 McArthur Building
Winnipeg
Winnipeg
Manitoba.
Manitoba
 
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ur.  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői ut 95 sz.  
 
Hungary
Magyarország
 
 
Europa
Európa
.  
 
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
 
Rev.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Reverend
n
Jegyzet Nagytiszteletű (latin).
Dr.
B. D. Móricz
Móricz Dezső
,  
  148 Connellsville Street,  
 
Uniontown
Uniontown
,
PA
Pennsylvania
.  
 
WinnipegKOHA_GEO:xxxx . Okt. 3–11
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Törölt
«
UNIONTOWN
Uniontown
,
PA.
Pennsylvania
»
 
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
.  
  Tegnap estve jöttem haza három heti utról. Bejártam innen fel
Albertát
Alberta
Edzonig
Edson
Westen s onnan fel a hatodik meridián mellett az ötven nyolcz délkörig s le jöttünk
Junkinsnak
Junkins
a Grand Trunk vonalán. Lóháton szekéren gyalog mikor hogy amint az alkalmatosság engedte megjártunk száz milest.
n
Jegyzet Mérföld (angol).
Aztán
Edmontonon
Edmonton
keresztül ahol különben a földosztó hivatal főszékhelye van eljöttünk
Saskechawanba
Saskatchewan
s megnéztük a legnagyobb magyar telepeket. –  
  Szeretnék erről az utamról sokat beszélni de nem tudom hogy melyik rész érdekel legjobban. Ha a földrajzi érdekelne elmondhatnám hogy milyen dombos terület az egész vidék hogy az összes dombjai
tel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tele
vannak bitouminous
n
Jegyzet Bitumenes (angol).
szénnel s hogy az összes lapályai nem egyebek mint muske
Törölt
« d »
gek
n
Jegyzet Láp (angol).
magyarul azt hiszem láp. Én nem láttam az
ecsedi
Nagyecsed
lápot de azt ilyennek képzelem el. Valami moha szerü képződés egyik évi a másik hátán 10-20 yard mélységben. Ha az ember rálép
lesüyed
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
lesüllyed
alatta övig vagy bele is fulhat. Ökör ló nem tud rajta keresztül
mennny
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
menni
ha csak hidat nem csinálnak alatta. Pedig
mst
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
most
még álmodni sem lehet hidról ahol muszály volt keresztül gázolnunk fát vágtunk az erdőből s azt fektetgettük le. Ahol nem akartunk öt hat
milestkerülni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
milest kerülni
ott gyalog mentünk át irtózatos fáradságok árán. Azt hiszem
ileyn
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ilyen
féle
lehete
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
lehetett
a Livingstone utja. Ha érdekel megirom az egészet, nagyon érdekes, nagyon változatos, s tekintve hogy sok uj dologgal ismerkedtem meg mind természetrajzilag mind állattanilag nagyon tanulságos volt. – Téged azt hiszem jobban érdekel a kulturális állapot.  
  Itt mellékelek egy térképet.
n
Jegyzet A melléklet nem volt a levél mellett.
Erről megláthatod
h hogy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hogy
hogy osztja fel a kormány a földeket, hogy osztják azt ki a telepesek között. Minden kis koczka egy homestead,
n
Jegyzet Tanya (angol).
s mindenik 160 acre
n
Jegyzet Angol hold (mértékegység).
vagyis egy fél
sq.mile.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
square mile.
n
Jegyzet Négyzetmérföld (angol).
Négy képez egy sectiont
n
Jegyzet Rész, körzet (angol).
s 132 egy townshipot.
n
Jegyzet Község (angol).
Két meridián
n
Jegyzet Délkör (latin).
között 27 van amit rangenek
n
Jegyzet Tartomány (angol).
neveznek. A rangeket keletről nyugatra olvassák a townshipokat északról délre. Már most képzeld el azt a fáradságot mikor neki indul egy ember hogy kiválasszon magának egy darab földet. Amerre
Törölt
« mi jártunk mindenfelé találtu »
mi jártunk mindenfelé volt már egy farm. Természetesen nagyon távol egymástól Most egy uj vonalat épitenek ki a Peace rivernek s most a vonal mentét megszállják mint a raj s minden
valaire
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
valamire
való földet lefoglalnak. Mi már nem is találtunk eltekintve attól hogy olyan helyet kerestünk ahol 2-300 magyar családot lehetne letelepiteni. Természetesen 10-20 at még lehet. Mi azonban nem választottuk azt a területet már csak azért sem mert én a magam részéről nagyon egésségtelennek tartom. Nem láttam ugyan egy beteg embert sem, de azt hiszem hogy nyárban ha száradni fog a terület meg mesterségesen fogják száritani az a sok yard magas trágya réteg megfertőzteti a levegőt. –  
  A farmerek mindenfele a legnagyobb jólétben vannak. Akármilyen rövid idővel ezelőtt kezdték is a farmerkodást kiment a házokból
 [?]
[unclear1]
a gond. Aprómarha tehén ló s minden aminek a táplálásáról a természet visel gondot százával ezrével
vannnak.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vannak.
Még
vad álátból
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vadállatból
is kényelmesen meg lehet élni. Mi pld. mindennap friss pairie
n
Jegyzet Préri (angol).
csirkét s vad kacsát lőttünk. Vasárnap
gy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
egy
lövésemre négy vadkacsa esett le. Olyan jól azonban még
korántsincsennek
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koránt sincsenek
Albertaban
Alberta
mint
Saskechewanbán
Saskatchewan
ahol már régi telepek vannak. Megnéztük
Otthont
Otthon
s egy másik magyar telepet
Lestockot
Lestock
ahol vagy 300 magyar család van. Milyen mások azok mint az otthon nyomorgó földmivesek. Az a 160 acra ami után az összes adója 40
dollára
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
dollárra
megy termel neki annyit hogy odahaza nem cserélne egy nagyságos urral
semm.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
sem.
Még a legszegényebbnek is van 6-10 tehene, 20-30 disznója s ahány acre földje fel van szántva annyi 30 dollár jövedelme zabból buzából. A zab olyan magasra nő mint én vagyok, a sárgarépa meg hosszabb és vastagabb mint az én karom. – Igazán örül az ember lelke
h
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ha
látja azt a nagy jó létet amiben élnek. – Házról házra jártam a magyarokat. Nem hallottam sehol egy gondnyi szót, nem sehol a government
n
Jegyzet Kormány (angol).
szidását, nem a nehéz adók alacsony napszámok ellen való sopánkodást amivel otthon minden ember tele van. Mezei napszámosok 2 dollár 50 cent napi
bézt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bért
kapnak tiz órai munkáért. Bizony nem kelnek fel reggel 4 órakor hogy munkába menjenek s nem valami tésztafélét vagy száraz lét visz utánok ki az asszony a munkába hanem hussal élnek folyvást s
valogatnak
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
válogatnak
a
jobbánl
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
jobbnál
jobb falatokban. – vasárnap a
ref.egyház
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református egyház
kurátoránál voltam ebéden. Én végeztem az isteni tiszteletet hát nagyon sokan bejöttek a farmerek
közzül
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
közül
beszélgetni. Nem vártak ránk mégis 26an ültünk az asztalhoz. Azt
mondj
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mondja
Jobbágyné „tegnap estve ölt le a gazda egy rosz malacot, egy kis friss husra
vágtunk”
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vágytunk”
– s az a kis rosz malacz lehetett egy mázsás. Hol engedheti meg otthon ezt egy paraszt gazda?  
  Hanem érdekes a különbséget látni a magyar farmer és az angol között Mennyivel szorgalmasabban buzgóbban dolgozik a magyar mint amaz. S mennyire benne van a minden termelése, mig amaz nem ügyel csak a buzájára s zabjára. Igaz hogy a magyar sem igyekszik vegetable gardent
n
Jegyzet Veteményeskert (angol).
csinálni nagyobbat mint amennyire neki szüksége van, de még sem megy érte a boltba. – S mindeniknek meg van a maga kis virágos kertje az elmaradhatatlan rozmaringgal s mályvával. A rozmaringot annyira féltékenyen nevelik mintha valami kincs lenne. – A templomba 10-15
mérföldr
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mérföldre
is
elmenne
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
elmennek
s viszik a lányok szagolni a virágot, – pedig egy más nemzet sem teszi. Gyermekeiket igyekeznek magyaroknak nevelni, de azért soha nem lesz abból többet magyar,
mer
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mert
ugyanakkor elmondják azt is hogy milyen nyomoruság van otthon s hogy mennyire nem bir meg élni a nép.  
 
Lestock
Lestock
ahol mint mondtam vagy 300 magyar család van egyike a legnépesebb magyar telepeknek. Lehet vagy 250 katholikus család s 50 református. De azért egymás pap
za araiban
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
zavaraiban
olyan buzgó részt vesznek, mintha saját papjok volna. A katholikusoknak franczia
Törölt
« magyar »
papot adtak aki megtanult magyarul, – valami rettenetes zavar van miatta a biró a mult héten is megbüntetett 24
embe
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
embert
6-6 dollárra mert azt irták a papnak ha el nem pusztul kiverik. –  
  Ezen a környéken akarok most én is farmer lenni. Ma alkudtam 1000 hold földre. Szeretnék még az őszön 200 holdat felszántatni hogy
tavasz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tavaszi
buzát lehessen vettetni már mártiusban. Csak az a bajom hogy nincs elég pénzem. Ha ezer dollárom lenne öt év mulva megérnék 50 ezer dollárt. Igy azonban borzasztó nehezen megy minden. Már van ló, tehén, disznó, tyuk, minden minden csak azt nem tudom hogy birom ki a kezdést. A beszerzés elég könnyü mert mindent kap az ember csak kezdjen de munkást s gépeket nem. Kellene vennem egy nagy szántó gépet s sok más gazdasági dolgot. S nincs senki aki segithetne Én azért megpróbálkozom igy is, majd meglátom milyen eredményt érek el.  
  Irj ha érdekel, akármit kérdezel részletesen válaszolok.  
  Csókollak számtalanszor mindnyájotokat.  
  A
feleségem
Brüll Rózsika
most egész jól van ismét, a kis
lányom
Móricz Ida
itt kiabál s szaladgál mellettem erővel gépelni akarna. Van egy nagy babája most azt hordozza a hátán. Az anyja tanitja most erre „
Zsiga
Móricz Zsigmond
bátyám” ki mondja egész rendesen.  
  A ti hogy vannak? fejlődnek szépen? Irj rólok. Arról is
hogyte
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hogy te
mit dolgozol.  
  Isten veletek  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
,
[kézváltás] Móricz Dezső
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1911
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image