Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Sárospatak
Sárospatak
911. okt. 27.  
  Kedves
Testvérkém
Holics Janka
és
Zsiga
Móricz Zsigmond
Sógor!  
  A collegium nagy kertjében üldögélek, majdnem dögélek, mert alig akaródzik mozdulni erről az áldott jó, régi módi padról.  
  Ebéd után, kevés ihlettel
 [?]
[unclear1]
, de annál jobb hangulatban élvezem a falusi csendet; az egész nagy parkban csak én vagyok és egy – úgylátszik – theologus, valami szent éneket dudolgat – kottából –.  
  Mindegy csupán azért irom, mert ma d. u. befejezem
Patakot
Sárospatak
és félek, hogy elhagyva ezt a faluk faluját, itteni élményeimből mindent elfelejtek. Tegnap tettem tiszteletemet
Márton János
Márton János
n
Jegyzet
Márton János
Márton János
(1879–1955) tanár, református lelkész, szerkesztő, egyháztörténész. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:160.; "A tiszáninneni református egyházkerület közgyűlése", Pesti Hírlap, 1911. máj. 18., 6.
theol. tanárnál, s ő is azt mondta, hogy
Patak
Sárospatak
még most is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
kétszáz éve
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
álmát alussza. Itt
eltudok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el tudok
képzelni minden diák gyönyört.  
  Az utcán zeg zugosak, sötétek, rendört nem láttam egyet sem, pedig ugyancsak kerestem. Az utcákon deák és dívák, és mindenütt csak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
köztük egy egy széles vállú, bajuszos vasalatlan nadrágú ős jogász, mint megannyi kimagasló, isteni Achilles lézeng tollas kalappal.  
  De legérdekesebb ez a fene nagy park, bokros egészében, diszkrét helyeivel. Látható itt olyan szék, amelyik egy fatörzsből van faragva, magas támlával, van ilyen legalább 70, egyenként ugy mázsa - 80 kilós. Némely helyütt kettős csoport látható;
egy más
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
egymás
felé fordítva az ülőke. Mintha a magasabbikről fogadta volna a mult este valamely szép kisasszony a kisebbiken ülő diák hódolatát. Szóval kitűnő egy hely ez, csak az a kár hogy több estét nem töltök itt, már most megyek, hogy befejezzem itteni dolgomat, mert már 2 óra elmúlt. Este folytatom az írást, de már komolyabb dolgot akarok írni, aminek úgy hiszem meg fog Zsiga örülni.  
  Egy eredménytelen d. u.-t lemorzsoltam és most a sárospataki legkisebb vendéglőben veszekedem a kaszinó pincérrel, míg végre megérti, hogy: 12+30+45+25 nem = 1 frt28.  
  Tehát, hogy a dologra térjek,
S.a.ujhelyen
Sátoraljaújhely
megismerkedtem Dr.
Kárpát
Kárpát Zoltán
-tal, orvos és tisztességes polgári neve:
Kasztriner Árpád
Kárpát Zoltán
.
n
Jegyzet
Kárpát Zoltán
Kárpát Zoltán
(1882–1969) dalszerző, főorvos. Népszínműveket, operetteket, illetve magyar nótákat írt. Forrás: Révai nagy lexikona, 21 köt. (Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 1911–1935), 11:490.
Zeneszerző, 16 hangszeren játszik. Egyik dalát: "Te adtad az első álmatlan éjet   "
n
Jegyzet A Te adtad nekem az első, álmatlan, szomorú éjjelt   c. zenemű népszerű magyar nótaként volt elterjedt. Kötetben 1911-ben jelent meg elsőként, lásd: Kárpát Zoltán, Dr. Kárpát Nótáskönyve (Budapest: Klökner Ede Zeneműkiadóhivatal, 1911), 5.
ciműt nagyon felkapták. Szóval diskurzusba fogtunk, s közbe elmondta,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
kimagaslóbb momentumait. De itt megint abba kell hagynom a dolgot, mert megfigyeslést teszek: Itt mulat egy öreg bácsi.  
 
Királyhelmecz
Királyhelmec
okt. 28. Eza za aranyos
Móricznak
Móricz Zsigmond
iródott tisztelettel
 
  Tegnap
Patakon
Sárospatak
nem fejezhettem be levelemet, megfigyeltem. Most itt
Helmecen
Királyhelmec
egy fiatal jogász szivességét élvezem, aki felajánlott szállást. Ez még csak a fészek!
Patak
Sárospatak
még ehhez képest város. No nemsokára vége lesz az egész dolognak, ez vigasztal! De még lesz itt
Zemplénben
Zemplén vármegye
kutyábbul is, már látom: az addigi helyek ahol jártam mint
Pesthez
Budapest
közelebb estek, s úgy az állapotok is rendezetebbek volta, de itt már se közigazgatás, se úr, se megrendelés, csak a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
vár, piszok. Hanem még csak a Dr.
Kárpátra
Kárpát Zoltán
akarok visszatérni. Fel szokott kirándulni olykor-olykor
Pestre
Budapest
: hivd meg őt, hogy látogassan meg. Meglátod kellemes estét fog szerezni és esetleg hasznát veszed új darabodban  
n
Jegyzet
Holics Pál
Holics Pál
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pacsirtaszó   c. művére utal. A művet elsőként 1917. szeptember 14-án tűzte műsorra a Nemzeti Színház, a Pacsirtaszó   első szövegváltozata azonban már 1911-re datálható. A mű 1911-ben készült 55 fólióból álló kézirata a Petőfi Irodalmi Múzeumban található, lásd: Móricz Zsigmond, Pacsirtaszó, kézirat, PIM Kézirattár, M. 100/4580. A korabeli napilapok is tudósítottak
Móricz
Móricz Zsigmond
darabjáról, lásd: "Móricz Zsigmond új darabja", Pesti Napló, 1911. okt. 28., 13.; "Móricz Zsigmond új darabjai", Szegedi Napló, 1911. okt. 29., 11.
, melyhez szivből gratulálok (Az "Est"-ben olvastam róla a 911. okt 28.-iki számban.). Ez az ember (
Kárpát
Kárpát Zoltán
) tele elfojtott szerelmi bánattal, sok zenei tudással, talentommal, érzéssel és - emberi vonás nagyon – hiusággal – szeretne nagy emberekkel (ne vedd rossz néven) megismerkedni: hivd meg, amugy kedélyesen te tudod, hogyan. Mint mondta nagy megtiszteltetés volna rá ha téged megismerhetne.  
  A koronák már útban lennének, ha volnának, de a Nyugatnál már van 180 K.-ám! Mindnyájatokat ölel
Pali
Holics Pál
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image