Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Kőnig Gyula  
 
Budapest
Budapest
, 1911. nov. 8.  
  Igen tisztelt
barátom
Móricz Zsigmond
!  
  Nagyon köszönöm új regényének   elküldését. Már el is olvastam – még pedig nagy gyönyörűséggel. A gyönyörűség azonban két körülmény lefokozta: először az, hogy nem a Franklinnál jelent meg,
n
Jegyzet Az isten háta mögött   c. regényt 1911-ben a Nyugat adta ki, lásd: Móricz Zsigmond, Az isten háta mögött (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).
másodszor az, hogy a „Karácson”-ra vonatkozó megállapodásunkat visszavonja.  
  Nem lehetne ezt mégis megváltoztatni? Ugy hallom – más oldalról – hogy könyvalakban az A. Ö.   még sem jelenik meg olyhamar. Megelégedném avval, hogy az önálló közzététel januárig maradjon el és ez esetben 400
K-t
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Koronát
ajánlok föl.
n
Jegyzet Az Aranyos öregek   c. regény megjelenési terve elsőként
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Herczeg Ferenchez
Herczeg Ferenc
címzett válaszfogalmazványból ismerthető: , önálló kötetként a   azonban nem készült el.
Móricz
Móricz Zsigmond
feltehetően önálló kötetként szándékozott kiadni a komédiát, azonban az Aranyos öregek   szövege a Franklin kiadásában lévő Vasárnapi Ujság, jelen levélben is említett karácsonyi különkiadásában jelent meg
Garay Ákos
Garay Ákos
illusztrációjával. Lásd: Móricz Zsigmond, "Aranyos öregek", Vasárnapi Ujság 58, 53. sz. (1911): 17–21.
 
  Én már t. i. büszkélkedtem avval, hogy meg tudtam szerezni és most!  
  Üdvözöl  
  igaz híve  
 
Kőnig
Kőnig Gyula
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image