Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
kolléga úr
Móricz Zsigmond
!  
  Bocsásson meg ezért a megszólításért, de több oknál fogva mertem ebbe kapaszkodni. Először is, szintén taposta ezt, a mi rögös pályánkat, sőt a régi jó időkben még egy fedél alatt is töltöttük a tudományt a süvölvények fejébe,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Kisújszálláson
Kisújszállás
tanított 1902-ben. Óraadói tanári kinevezése 1902. szeptember 10-én vagy 10. után lépett életbe és 1902. október 3-ig tartott. Kronológiájában
Móricz Miklós
Móricz Miklós
is hivatkozik
Móricz
Móricz Zsigmond
kisújszállási
Kisújszállás
tanári státuszára, azonban kezdetének pontos időpontja előtte ismeretlen. Vö.: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 481.
de meg azért is, mert most
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
abból a szobából írok, amelynek szegény
Pallaghy
Pallagi Gyula
idejében szintén volt lakója.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
1897 januárjától a
kisújszállási
Kisújszállás
gimnáziumban tanult,
nagybátyja
Pallagi Gyula
igazgatói lakásában élt. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 79.
Igazgatónk
Szeremley Barna
ugyanis palotát rakatván magának, jelenleg én lakom a volt igazgatói lakásban, de csak mint gregarius.
n
Jegyzet Közkatona (latin).
Egyéb okra, Isten úgy segéljen!, nem gondoltam.  
  A mellékelt két levél,
n
Jegyzet A melléklet nincs a levél mellett. A mű azonosítatlan.
azt hiszem, eléggé kifejezi azt a gúnyt, amellyel a XVI. század fölvilágosodott szellemei a maradi obscurusokkal
n
Jegyzet Itt: elmaradottakkal, nem felvilágosultakkal (latin).
szemben viseltettek. Az első egy dominikánus szerzetest, a második egy kölni magistert (egyetemi tanárt) állít botránykőre.  
  Mert hát akkor azok voltak a szénaevők. Ha nem restelli
kolléga úr
Móricz Zsigmond
, nézzen utána a Pallasban a kérdésnek!  
  Az egész munka különben 25-30 nyomtatott ív lenne, s január végére már teljesen el tudnék vele készülni. Álnév alatt akarnám kiadni, mert annyi benne részben a trágárabb részlet, részben a fekete lelkűek elleni engesztelhetetlen gyűlölet, hogy egyeseknek még ma is fájhatna régi fegyvertársaik ilyen meghurcolása.  
  Ha megjelenését valamiképpen ki tudja kolléga úr eszközölni, kérem, tegye meg s az esetleges föltételeket szíveskedjék velem közölni.  
 
Dénes
Dénes Szilárd
barátomnak már megköszöntem szívességét s most ugyanezt teszem kedves kolléga úrral szemben is és egyúttal szíves válaszát kérve őszintén köszöntöm s vagyok  
  öregedő kollégája  
 
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Aláírás
 
 
Kisújszállás
Kisújszállás
911 nov. 25.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image