Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  iró urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  Üllői ut. 95.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Barátom
Móricz Zsigmond
 
  Valóban levelet kell írnom pedig feltett szándékom volt hogy magam megyek hozzátok levél gyanánt – de már addig nem várhatok míg magam eljutok. Azóta ma van az első nap, hogy otthon és nyugodtan lehetek, a legkülönbözőbb és legotrombább dolgok minden percemet elvették, hetek óta nem értem rá sem érezni sem gondolkodni, sem élni egyáltalán mert ez nem élet.  
  Mennyire irigyellek Téged aki csak annak élsz, amit szeretsz!  
  A matinén
n
Jegyzet A Nyugat-matiné 1911. nov. 26-án volt, a műsor központjában
Blaha Lujzával
Blaha Lujza
és
Móricz Zsigmonddal
Móricz Zsigmond
. Első számként
Csortos Gyula
Csortos Gyula
elmondta
Ady
Ady Endre
verses levelét: Levélféle Móricz Zsigmondhoz   Ady Endre, "Levél-féle Móricz Zsigmondhoz", Nyugat 4 (1911): 2:882–885. Ezt követően
Alszeghy Irma
Alszeghy Irma
elmondta
Móricz
Móricz Zsigmond
Hét krajcár   c. elbeszélését.
Móricz
Móricz Zsigmond
Aranyos öregek   c. színdarabjának egy epizódját
Szerémi Zoltán
Szerémi Zoltán
,
Hegedüs Irma
Hegedüs Tibor
,
Vendrey Ferenc
Vendrei Ferenc
,
Lenkeffy Ica
Lenkeffy Ica
és
Blaháné
Blaha Lujza
adta elő. Forrás: "A Nyugat matinéja", Az Ujság, 1911. nov. 18., 13.; "A Nyugat hírei", Nyugat 4 (1911): 2:960.; Móricz Zsigmond, Aranyos öregek. Grafikus színlap, hozzáférés: 2018.11.25, .; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:352..
lehetetlenség volt megjelennem, bármennyire szerettem volna. Egy látogatás jött közbe, teljességgel áttehetetlen más terminusra és amely több volt számomra mint egyszerü társadalmi kötelezettség, s amely ellen kétségkívűl nem is volna okom panaszkodni ha nem
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a te darabodtól   és társaságotoktól vont volna el.
Remélem, a matinét megismétlik és a darabot látni fogom.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Az azelőtti héten pedig beteg voltam. Influenzám volt s oly fej- és szemfájásom, mely minden jókedvemet elrabolta. Végtelen melankoliával tekintettem az egész világra
Törölt
« és »
s
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ennek a melankoliának ma sincs vége. Kezdem érezni az élet rövidségét. Minden nap rövid, s a betegségek és a haszontalanságok és a depressziók még jobban röviditik. És – ars longa.
n
Jegyzet Latin közmondás: Ars longa vita brevis. Jelentése: A művészet örök, az élet rövid.
 
  Bocsáss meg ezért a lamentációért Még röviden csak anyit hogy a jövő héten, kedden vagy szerdán okvetlen szeretnék veled találkozni. Persze azt is nagyon szeretném s titokban remélem is hogy egyszer kicsalhatlak ide
Palotára
Rákospalota
. Nyugati pályaudvar, Burvasut,
n
Jegyzet A
Rákospalotára
Rákospalota
közlekedő villamos népszerű elnevezése, a vonalat üzemeltető társaság (Budapest–Újpest–Rákospalotai Villamos Közúti Vasút) kezdőbetűiből.
A kocsi, végállomás… ha irsz előre, bármely délután otthon. (
Osvát
Osvát Ernő
hétfőre ígérte látogatását.)  
  Még egyszer nagyon köszönöm irántam való kedvességedet; senkitől sem örvendeztetne ugy meg, mint
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
Tetőled. Kedves
feleségednek
Holics Janka
is, addig míg személyesen lesz alkalmam, köszönd meg nevemben… Külömben mért ne köszönném meg ezen a kis helyen is magam?  
  Igen tisztelt !  
  Talán nem fog haragudni ha ezt az alkalmat is felhasználom, hogy addig is míg személyesen tehetném megköszönjem szíves és kedves hívását és bocsánatot kérjek hosszu láthatat
Törölt
« a »
lanságomért. A jövő héten személyesen teszem tiszteletemet, addig is kezeit csókolom  
  és téged kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
szívből üdvözöllek a viszontlátásig. Híved
Babits Mihály
Babits Mihály
Aláírás
 
  (aki ekkora levelet esztendők óta senkinek sem irt.)  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1911
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image