Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Kedves jó
Barátom
Schöpflin Aladár
,  
  nagyon, nagyon meleg érzéssel olvastam el pompás cikkedet.
n
Jegyzet
Moricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Schöpflin Aladár
Schöpflin Aladár
a Nyugatban, 1911. december 1-jén megjelent tanulmányára utal. Lásd: Schöpflin Aladár, "Móricz Zsigmond", Nyugat 4 (1911): 2:873–882.
Igazán nem tudok ma sem okosabbat mondani rá, mint a mit a multkor:
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a
Schöpflin Aladárnak
Schöpflin Aladár
, 1911. november 18-i levelére utal.
nem igen van ma senki, aki irásaimat ugy ismerné belőlről, a kohóból, mint te. Hogy azonban életprincipiumaimat nem ismered egészen s igy bizonyos szempont az egész rovására tulságosan hangsulyos lett előtted,
n
Jegyzet
Schöpflin
Schöpflin Aladár
fentebb említett tanulmányában többek között
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
parasztábrázolásának kialakulásáról értekezik. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:352.
bennem: ennek nem te vagy az oka, hanem én. Az atavizmusaimat nem ismerheted, mert eddig bizonyos foku gőgböl és dacból ezen a téren óvakodtam kimutatni az igazi szennyesemet. Csupán a Judith és Eszterben  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Judith és Eszter   c. elbeszélése elsőként Az Újság karácsonyi számában jelent meg, lásd: Móricz Zsigmond, "Judith és Eszter", Az Újság, 1908. dec. 25., 62–64.
engedtem, – s a Hét krajcárban   is némileg a tartózkodásból. Az én vérszerinti öseim között ott vannak a kapás jobbágyoktól a zászlósurakig minden áthidaló társadalmi rétegből valakik. Nekem azért ebben az országban senki sem imponál és semmi rang és osztály, mert én ennek az országnak a népét ugy tekintem, mint atyafi, vérrokonokat. Azért is érzek jusst rá, hogy a Károlyiaktól az utolsó parasztig mindenkivel gorombáskodhassak: mert az embernek szabad a véreit, önmagát szidni.  
  Ezt azonban nem azért irom, hogy Te
valamiképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
valamiképpen
félreérts: hanem azért, mert azok után, amiket rólam megírtál, olyan közelimnek érezlek, hogy nyiltan és leplezetlenül beszélhetek magamról veled még efféle árnyalatokról is, amelyekről eddig nem igen tettem, egy-két fel nem tűnő eset kivételével még célzást sem.  
  Szivből köszönöm Neked bölcs és szeretettel teli cikkedet, a mely az első cikk a munkáimról. Az első! Az egyes! A jeles!  
  Ölel szerető és hálás igaz barátod  
 
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 
Bp
Budapest
. 1911. dec. 4.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image