Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):

 
Bp
Budapest
, 1911. dec. 5.  
  Igen tisztelt
Uram
Sebestyén Gyula
,
n
Jegyzet
Sebestyén Gyula
Sebestyén Gyula
(1864–1946) folklorista, irodalomtörténész, néprajzkutató, szerkesztő az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja, az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatója, illetve kiadta a Kisfaludy Társaság Magyar Népköltési Gyűjteményének a regös énekekről, illetve dunántúli gyűjtéséről szóló kötetét. Lásd: Sebestyén Gyula, Regös-énekek, Magyar Népköltési Gyűjtemény 4 (Budapest: Atheneum Kiadó, 1902); Sebestyén Gyula, A regösök, Magyar Népköltési Gyűjtemény 5 (Budapest: Atheneum Kiadó, 1902).; Sebestyén Gyula, Dunántúli gyűjtés, Magyar Népköltési Gyűjtemény 8 (Budapest: Atheneum Kiadó, 1906).. Forrás: Csikay Valéria, "Sebestyén Gyula", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:1790–1791.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:611.
 
  az én színpadomnak valami rossz fátuma van.
n
Jegyzet Az 1911-ben
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
színpadi művei az Aranyos öregek   és a Falu   kivételével nem szerepeltek a színházi évad repertoárjában. Lásd: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 317–318.
A betlehemes játékot nem csinálhatom meg az idén, – megakadályozták az előadását.
n
Jegyzet A Nyugat 1911. december 1-jén megjelent számában is tudósított a lap
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
betlemehes játékáról, amit
Csathó Kálmán
Csathó Kálmán
és
Rózsahegyi Kálmán
Rózsahegyi Kálmán
rendezett volna.
Móriczot
Móricz Zsigmond
már pályája kezdetén is foglalkoztatta egy karácsonyi misztériumjáték tervezete, illetve
Gárdonyi Géza
Gárdonyi Géza
1901-ben bemutatott Karácsonyi álom   c. pásztorjátékáról írt elemzést, lásd: Móricz Zsigmond, A magyar dráma, kézirat, PIM Kézirattár, M. 100/4196/37.. Forrás: Móricz Zsigmond, Naplók: 1926–1929, kiad. Cséve Anna et al. (Budapest: Noran Könyvesház Kft., 2012), 273.
Úgyhogy most már nagy köszönettel lemondok arról az előjogról, hogy én legyek az első ezzel a színpadon. Ha jönnek a falusiak, csak hadd jöjjenek: én örömmel látom őket karácsony előtt.
n
Jegyzet A Magyar Néprajzi Társaság az Urániában, 1911. december 29-én és 30-án
Szatmár megyei
Szatmár vármegye
aranybányászok és
főrévi
Főrév
földművesek résztvételével misztériumjátékokat adtak elő. Forrás: Sebestyén Gyula, "Népszínjátékok az Urániában", Vasárnapi Újság 56 (1912): 5–6.
 
  A kéziratokat személyesen óhajtom elvinni.  
  Maradok igaz tisztelő híve  
 
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
  Üllői út 95.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.