Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
! Van szerencsém szíves tudomására hozni, hogy a
leányfalusi
Leányfalu
szőlő (én így tanultam s így írom, nem pedig „szőllő”) immár teljesen tehermentes. S így a szerződés megkötésének mi sem áll utjában.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Flittner Frigyestől
Flittner Frigyes
, 1912-ben vette meg
leányfalui
Leányfalu
telkét. Forrás: Az ingatlanra vonatkozó telekkönyvi bejegyzés, 1912. július 1., PIM Kézirattár, gépirat, M. 100/5384/2. A leányfaluli telek megvételéről lásd Móricz Zsigmond, "Kertem regénye", in Móricz Zsigmond hagyatékából, kiad., bev., jegyz. Réz Pál, Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye 4 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960), 361.; Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 121.
Kiváló tisztelettel  
 
Flittner Frigyes
Flittner Frigyes
Aláírás
n
Jegyzet (?–1919) Jogász, fordító, az Osztrák-Magyar Bank titkára, budapesti főintézetének elnöke. Forrás: Kempelen Béla szerk., Magyar nemesi évkönyv (Budapest: Steiner Zsigmond Könyvnyomda, 1923), 43.
 
 
Bp
Budapest
. 1912. I. 5.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

Rózsahegyi 100
 
Nagy Endre
Nagy Endre
1000
 
Bálint Dezső
Bálint Dezső
 
Somlay Arthur
Somlay Artúr
2000
 
Egy Színésznő 2000
 
Patikusok 100
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image