Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Antunovac
Antunovac
1912 Január 19én  
  Kedves Rokonaink,
Janka
Holics Janka
és
Zsigmond
Móricz Zsigmond
!  
  Új év alkalmából küldtem ugyan egy képes lapot czímetekre,
n
Jegyzet
Szerényi Sándor
Szerényi Sándor
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
címzett lapja ismeretlen.
de
feleségem
Spisszák Katalin
nem hagy békét folyton unszol írjak nektek, s kérdést intézzek, hogy létetek felől és a is, meg
Terka
Szklenár Teréz
a mamátokról is, hogy halljunk valamit felölök, különösen nem készül-e a mama hozzánk, vagy ti nem szánjátok-e már magatokat egyszer arra megnézzétek a mi házunk tájékát is?!  
  Mi ha volna kire hagyni a ház és gazdasság vezetését
Gömörbe
Gömör és Kishont vármegye
és hozzátok is egy két órára ellátogatnánk, de nem lehet ám, most születnek a borjúk, már van kettő, a harmadik és negyedik uton vannak, rendes kocsisunk pedig nincs, se oly megbízottunk a kinek felelőségére hagyhatnánk gazdaságunkat, tehát elodázzuk az utazásokat, pedig volna elég helyre a hová kellene mennünk s még sem jutunk ahhoz.  
 
Feleségem
Spisszák Katalin
különösen mert igéretett, tettem, hogy veszek neki 12 személyre való evö eszközt, most már repülne
Bpestre
Budapest
, de hát én valószínüleg
Bécsbe
Bécs
megyek
ö felségéhez
Ferenc József
egyházunk nehány tagjával kihallgatásra és kérvénnyel az iskolánk végett, tehát hoznék onnan neki, de ő azzal a közmondással tart: add meg Uram, de mindjárt! A komissió tudom mily bajos dolog, még is ö felkérné
Jankát
Holics Janka
, ha nézne nekünk, ott a hol a tietek vevödött, de az ám nagy áldozatt messze is van töletek, én legjobban szeretném ha magam is látnám és kialkudhatnám, mert nem szeretek senkit sem okolni, ha a várakozásnak meg nem felelne, ennek okából én terhelni nem akarlak csupán annyit kérek töletek, ha megadnátok a czímet s én aztán az arany-ezüst mívessel levelezésbe bocsátkoznék, meg hogy mennyibe került a Ti ezüst készletetek, hogy a pénzzel készülnék elő, mert ha az Isten éltet névnapomra (Marcz. 18ra) már szeretné az asszony ha meg volna.  
  Mit tanácsoltok e tekintetben?!  
  E héten mi is erősen a télbe kerültünk, daczára hogy e hó 6án víllámlás és égzengésben volt részünk, már csusztatják a szánkokat is, a hó egy hat hüvelyk magasságú lehet. –  
 
Gömörből
Gömör és Kishont vármegye
a levelek elmaradoztak, ma oda is irok. Istentől áldást a legfőbb dolgokban, előmenetelt kívánva számodra, csókolunk mindnyájan mindnyájatokat  
  s maradok szerető nagybácsitok  
 
Sándor
Szerényi Sándor
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image