Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  6/II 1912  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Mellélelve küldöm A „der Strom” c. folyóiratnak februári számát, mely Uraságodnak „Hét krajcár   ” c. elbeszélését fordításomban   tartalmazza.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
műve Sieben Kreuzer   címen jelent meg németül
Klein Stefan Isidor
Klein Stefan Isidor
fordításában a Der Strom 1912. februári számában. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 353.
Reméllem, hogy a fordítással meg van elégedve. A cím alatti rövid jellemzéshez meg kell jegyeznem, hogy a „jüngsten” szó nyomtatási hiba és az első mondat helyesen igy hangzik:
Siegmund Móricz
Móricz Zsigmond
gehört zu den jüngeren und bedeutendsten Dichtern Ungarus.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Magyarország
Magyarország
egyik legfontosabb fiatal költője (német).
 
  Egyúttal értesitem, hogy „Márkus   ” c. novelláját is lefordítottam és ezt a
wieni
Bécs
„Arbeiter-Zeitung” fogja közölni.
n
Jegyzet Lásd: Siegmund Moricz [Móricz Zsigmond], "Markus", Übers. Stefan Isidor Klein, Arbeiter Zeitung, 1913. ápr. 1., 1-3.
 
  Kiváló tisztelettel  
  készséges szolgálja  
 
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
 
Wien
Bécs
III. Hohlweggasse 42.
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tür
3.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image