Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Antunovác
Antunovac
1912 Febr. 7én  
  Kedves rokonaink,  
 
Janka
Holics Janka
és
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Nagyon köszönöm, hogy oly szíves volt
Zsiga
Móricz Zsigmond
és megküldötte az ezüstmives czimét és a költségvetésre szóló nyomtatványt.
Klein
Klein Mózes
ezt kitöltve meg is küldötte ime csatoltan ide zárom és pedig azon czéllal, hogy ti mégis csak jobban értitek, mert már vettetek is, mi azonban még nem vettünk. Ne haragudjatok alkalmatlanságomért és idő áldozástokért, de hát nincs
Bpesten
Budapest
nékünk senki a kiben megbízhatnánk a tekintetben, hogy ily nagy pénzt hiába ki ne adjunk.  
  A mint a költségvetésböl láthatod az összes ezüst 3.000 gram, minden grammja belekerül 1.21
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Koronába
és egy deka 12.10
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Koronába
egy kgr. pedig 121 koronába, ezenfelül a kés és villa pengék 20
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Koronába
és a vésés 10
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
40 fillérbe. A czukorfogónak ár
Törölt
« á »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
t nem szabott, kifelejtette-e vagy mi?  
  Ha terhedre nem esnék kedves
Janka
Holics Janka
vagy
Zsiga
Móricz Zsigmond
s időtök engedi, mindk
ett
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
en kérünk szeretettel benneteket, egyik vagy másik nézze meg ezeket a tárgyakat, hogy csinosak-e? megfelelők-e? szóval hogy elfogadhatók-e? Ha igen, akkor mi a költségvetést elfogadjuk, azonban
feleségem
Spisszák Katalin
e mellett a következö tárgyakat kéri ráadásúl, illetöleg gratis, és pedig:  
  1.) 6 gyümölcs kést és 6 villát  
  2.) 1 asztali kefét és lapátkát  
  3.) Egy edényt (pitlit) a melyben az ezüst evőeszköz mosva lesz. – És  
  4.) 2 csomag ezüst port, az evőeszközök tisztogatására.  
  Világos hogy a czukorfogót is hozzáértjük a 393
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
40 fillér árba.  
  Külön kasettába
Sz. M
Szerényi Margit
. monogrammal ugyanolyan nehézségü 3 db. kés, 3 villa és 3 nagykanál helyezendö, erre is küldött költségvetést, de hat darabbra 102
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
árban, ennek fele tehát 51
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona.
Igy az összes vásárlás lenne 444
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
40
f.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fillér
az az négyszáznegyvennégy
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
40
f.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fillér.
A mely összeget ha elfogadod, neked küldök meg, vagy pedig a
Klein
Klein Mózes
Úr jelentse ki egy levélben, hogy a feltételeket elfogadja és a kivánt tárgyakat gratis a rendelményhez hozzáadja, s e leveléhez csatoljon egy postatakarékpénztári chequé-t, akkor én póstára adom a pénzt, ő pedig a te jelenlétetek mellett az árút controlirozva pakolja be és adja czímemre postára.  
  Ha ti nem tehetnétek és idötökböl ki nem tellik, akkor ne restelj nekem a költségvetést visszaküldeni, hogy ugyanezeket megírjam neki. Mégis félek a kellemetlenségtöl, s jobb szeretném és nagy szívességet tennétek nekünk, ha ti kedves rokonaink járnátok közbe, így elkerülném a zsidóval való kellemetlenséget, mert én a magyar példabeszéddel tartok: „Kötve higyj a zsidónak!”  
  A
irág
Móricz Virág
és
Gyöngyikéröl
Móricz Gyöngyi
említést sem teszesz kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
leveledben, bizonyára egészségben nevekednek örömetekre. –  
 
Kati
Spisszák Katalin
feleségemtől most már békességem nincs, muszáj számára megrendelni ezt az ezüst készletet, a jövő Sándor napot már ezzel akarja emelni és vendégeinknek az asztalt megteriteni. Mégis nagy az asszonyok hiúsága! A három kés-villa és kanalat a
Margitkának
Szerényi Margit
akarjuk ajándékozni s neki csináltatjuk, ha esetleg mi megyünk, vagy ők jönnek, hogy átadhassuk neki.  
  Talán Sándor napra ti is szerencséltethetnétek, ha egyszerre nem jöhetnétek, hát legalább egyik vagy másikatok tisztelne meg látogatásával.  
 
Feleségem
Spisszák Katalin
most már két hét óta reomathikus fogfájásban szenved, ma délutánra vendéget várunk, jelentkeztek, nem tudom hogy hogy fogja öket tudni kiszolgálni.  
  Az Isten áldását kívánva reátok csókolunk és ölelünk a kis együtt  
  szerető rokonaitok  
 
Sándor
Szerényi Sándor
és
Katalin
Spisszák Katalin
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image