Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Gyógyszerészek Művészestélye  
  1912  
 
Budapest
Budapest
, VIII., Muzeum-körút 6–8.  
 
Bpest
Budapest
912 II. 28  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Február 23án kelt
b
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
soraira,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Neményi Jenőnek
Neményi Jenő
címzett levelére vonatkozik a megjegyzés. A levél ismeretlen, azonban fogalmazványa ismert, lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Neményi Jenőnek
Neményi Jenő
, 1912. február 23-án írott levelét.
rendezőbizottságunk nevében és megbizásából annak elöre bocsátásával, hogy végleges lemondásunk meg nem történtével az Ön igazán nagyrabecsült irói munkálkodását megsérteni nem akartuk, a következőkben van szerencsém válaszolni.
n
Jegyzet A Pesti Hírlap tudósított az 1912. február 29-én megrendezett Gyógyszerészek Művészestélyéről. A Pesti Hírlapban megjelent 1912. február 8-i hír szerint a rendezvényen
Blaha Lujzával
Blaha Lujza
és
Rózsahegyi Kálmánnal
Rózsahegyi Kálmán
a főszerepben egy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
-jelenet szerepelt volna az est programjában, lásd: Pesti Hírlap, 1912. febr. 8., 23.
Blaha Lujza
Blaha Lujza
azonban nem vállalkozott a szerepre, amely információról
Móricz
Móricz Zsigmond
1912. február 23-i levele alapján a rendezőbizottság nem értesítette az írót.
Móricz
Móricz Zsigmond
Fehér könyvének jegyzetei, februári 8-ára és 9-ére datált javításai alapján az Aranyos öregek   c. színdarabot szánta a Gyógyszerészek estélyére, azt azonban nem adták elő. Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129.; Pesti Hírlap, 1912. márc. 1., 8.
 
  A rendezöség méltányolva azt, hogy Ön e nekünk szánt darab megirásával kiváló szivességet tett volna, daczára annak, hogy ez
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
lőadva
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
előadva
nem lesz mégis az Önnek felajánlott
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
noráriumot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
honoráriumot
a kért célokra nevében elküldi.
n
Jegyzet A mellékelt köszönőcédula szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
honoráriumának felét a Gyógyszerészek Művészestélye megrendezése céljára ajánlotta fel. Lásd
Móricz
Móricz Zsigmond
1912. február 23-i levelét.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
g
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Meg
kell azonban emlitenem azt is, hogy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
unk
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
válaszunk
megadása a multban nemcsak nem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
ünk
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tőlünk
függött, hanem
Blaha Lujza
Blaha Lujza
Öméltósá
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
ól,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Őméltóságától,
kit
Törölt
« be »
még az utolsó percig célunknak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
egnyerni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
megnyerni
reméltünk.
n
Jegyzet
Blaha Lujza
Blaha Lujza
szereplését a rendezőbizottság 1912. február 20-ig hirdeti, azonban a színésznő nem vett részt a rendezvényen. Forrás: Pesti Hírlap, 1912. febr. 20., 39.; Pesti Hírlap, 1912. márc. 1., 8.
 
  Igen örülnénk, ha ugy Ön, mint
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
Neje
Holics Janka
,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
estélyünk fényét megjelenésükkel emelnék, mely esetben művészasztalunknál vacsorára igen szivesen látnok.  
  Kiváló tisztelettel  
 
Neményi
Neményi Jenő
Aláírás
n
Jegyzet
Neményi Jenő
Neményi Jenő
(1890–?) gyógyszerész. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, kiad. (VII–) Viczián János, 19 köt. (Budapest: MTA–Argumentum Kiadó, 1990–), 19:375; Büntetőügyek, HU BFL - VII.5.c - 8726 - 1920 (Budapest: Budapest Fővárosi Levéltár, 1920), hozzáférés: 2018.11.25, .
 
 
r. b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
rendezőbizottsági
elnök  
 
Gyógyszerészek Művészestélyének Rendezőbizottsága
Pecsét
 
 
 

Melléklet ( ):


Facsimile Image Placeholder
  A „Gyógyszerészek Művészestélyé”-nek rendezőbizottsága hálás köszönetet mond a hozzá juttatott
50
[kézváltás] Zoltán Béla
koronáért.  
 
Budapest
Budapest
, 1912.  
  Tisztelettel  
 
Zoltán Béla
Zoltán Béla
Aláírás
 
  pénztáros.  
 
Gyógyszerészek Művészestélyének Rendezőbizottsága
Pecsét
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image