Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Nem tudom, minek fogja ön eljárásomat nevezni; merészségnek, tájékozatlanságnak, vagy nevetéges önhittségnek, hogy így, idegenűl merek Önhöz fordúlni és – mi több –kér
Törölt
« é »
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lemmel!  
  De bárminek is nevezze és higyje, az én részemről semmi más, mint bizalom egy oly ember iránt, akit az írásaiból és személyes ismerőseinek többé-kevésbbé összevágó, de mindig nagyon elfogulatlan leirásából egyenesnek, karakternek tanultam megismerni; akinek a kritikája – éppen mert őszinte – kell, hogy nagyon objektiv legyen. Mert erről van szó – kritikáról.  
  De hadd kezdjem a bemutatkozáson. A
likéri
Likér
árvaházban működök mint tanító; ott, ahol tavaly nyáron Ön is megfordult, – sajnos, éppen akkor, mikor én egyhavi szabadságon voltam. És itt, ebben a nagy a házban, ha el is vagyunk zárva a nagy lekötöttség miatt még az emberekkel való érintkezéstől is, nagy figyelemmel kísérjük az irodalmi élet lüktetését a mi kis Mekkánkon, –
Pesten
Budapest
. Engem pedig annál is inkább érdekel, mert magam is írok.  
  Ugye ez az a pont, amikor az ilyenfajta levelek megindulnak a papírkosár felé azzal, hogy „na, megint egy”? De én bízom a szerencsében, és nem teszek ide pontot, hanem folytatom.  
  Igen, írok és a saját szemüvegemen át nézve (ez ugye nem is lehet
máskép?)
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp?)
jól írok. Ezt állítja az a néhány ember is, akiknek itt megmutattam az írásaimat. De éppen azért, mert ez a nagyon vicinális kritika nagyon subjektiv és
következéskép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
következésképp
értéktelen, fordulok Önhöz, aki annyira ex professo
n
Jegyzet Hivatásszerűen (latin).
íróember, hogy tisztán a tolla éltetni tudja – még ma is! Hogy pedig menyire különálló és
Törölt
« eg »
mennyire egyéni az ön írásművészete, mi sem bizonyítja jobban, mint a kritikusok örök veszekedése: Nyugat?, nem Nyugat? Sőt én olvastam egy kritikát, amelyiknek az írója azt erősítgette, hogy két
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
ismer; egyet a Nyugat-ból, egyet az Élet-ből…  
  De nem ez a dolgom. Elsősorban tehát kritikát kérek és másodsorban – ha a kritika irodalmi értékűnek fogja ismerni az írásomat – támogatást, hogy valamelyik lapban elhelyezhessem őket. Mert hisz ez a végcél! Egy kis kapaszkodás felfelé innen a mi szürkeségünkből világosság, élet után. És annak az érzése, hogy egy ilyen siker milyen óriási erővel tudja előrerántani az ambiciónak néha-néha bizony nagyon is akadozó szekerét…  
  Nem megyek ajtóstul be a házba. Ezzel a levelemmel csak a beleegyezését óhajtom megnyerni, hogy hajlandó-e Ön idejéből néhány percet nekem feláldozni? Nagyon kérem, – nagyon várom a válaszát; legyen az bár csak egy rövid „igen” vagy egy még rövidebb „nem” (mert ennek folytatása sincs) ha beleegyezését megkapom, útnak indítom néhány kis írásomat, lesve-várva a kritikát; ha pedig teljesülhetne a másik vágyam, az elhelyezés, azért felmennék személyesen március végén, amikor az ügyeim néhány napra
Pestre
Budapest
szólítanak. Mert – hiszen mondanom sem kell – a vágyaim legutolsó grádusa – a személyes megismerkedés!  
  Válaszát ismételten kérve maradtam  
  tisztelő híve  
  912 III/5.  
 
Rőder Alfréd
Rőder Alfréd
Aláírás
n
Jegyzet
Rőder Alfréd
Rőder Alfréd
(?–?)
likéri
Likér
tanító. Forrás: Néptanítók lapja 46, 29. sz. (1913): 30.
 
  ,
Gömör m
Gömör és Kishont vármegye
., Árvaház.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image