Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Urnak  
 
Budapest
Budapest
.  
  A múlt évben „Isten háta mögött  
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, Isten háta mögött (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).
cimmel megjelent regényében leírt alakokban
Jolsván
Jolsva
többen magukra ismernek s ezen tény következtében tehát megérthető módon keresik azon személyt, a ki ezen regénye megírásához anyaggal szolgált. A közvélemény az, hogy az a személy csak
jolsvai
Jolsva
lakos lehet. Nem czélom, hogy ezen személy után tudakozódjam, minthogy azonban engem gyanúsítanak azzal, hogy én szolgálhattam vólna adatokkal vagy én informálhattam vólna Tekintetes
Moricz
Móricz Zsigmond
urat, ezen ok miatt, én férfi becsületemre kinyilatkoztattam, hogy a regény íróját személyesen nem is ismerem, vele az életben soha nem beszéltem, sem írásban vele összekötetésben soha nem voltam, továbbá kijelentettem azt is, hogy becsületszavammal megerősített igazságom megerősítésére Tekintetes
Móricz
Móricz Zsigmond
urat is felkérem nyilatkozattételre.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Liptai Jánoshoz
Liptai János
írott 1912. március 12-én kelt autográf válaszfogalmazványa, illetve válaszlevele is ismert.
 
  Ezeknek előre bocsátása után tisztelettel kérem: méltóztassék részemre írásbeli nyilatkozatot kiállítani, nagyobb hitelesség okáért még két tanú aláírással is ellátni.  
  Ezen nyilatkozatban félre nem érthető módon méltóztassék kijelenteni: vajjon ismer-e engem, és akár szóval, akár írásban szolgáltattam-e anyagot vagy adatokat „Isten háta mögött   ” című regényének a megírásához. –  
  Minthogy a gyanú, a sanda gyanú lelket öl, meg vagyok győződve, hogy ezen embertárs iránti kötelességét, amennyiben az ember legdrágább kincséről, becsületről van szó csekély személyem iránt megtenni kegyes lesz. Szíves fáradságát előre is hálásan megköszönve teljes tisztelettel vagyok  
 
Jolsván
Jolsva
1912 évi március 8-án  
  kész szolgája:  
 
Liptai János
Liptai János
Aláírás
 
 
áll.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
elemi és
iparisk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
igazgató  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image