Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Méltóságos Uram,  
  félévvel ezelőtt végtelen sajnálatomra egy félreértés, vagy inkább félreismerés szakitotta meg azt a viszonyt, amely engemet a
Franklin T
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Franklin Társaság
-hoz
n
Jegyzet A Landerer és Heckenast nyomda- és kiadóvállalat 1873-ban felvette –
Benjamin Franklin
Franklin Benjamin
után – a Franklin-Társulat nevet, és részvénytársasággá alakult. Forrás: Magyar Nagylexikon, főszerk. (I–X:) Élesztős László, (XI–XIX:) Bárány Lászlóné, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó–Magyar Nagylexikon Kiadó, 1993–2004), 8:295.
füzött.  
  A Boldog Világ  
n
Jegyzet A mű végül a Nyugat kiadásában jelent meg 1912-ben. Móricz Zsigmond, Boldog világ: Móricz Zsigmond összes állatmeséi (Budapest: Nyugat Kiadó, 1912).
címü könyvem ügye volt ez.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ellen a Boldog világ   c. kötet kiadásával és szerzői jogaival kapcsolatban a Franklin Társulat pert indított 1912-ben.
 
  Miután
Gárdos
Gárdos Alfréd
igazgató urral meglehetős részletesen megtárgyaltuk e dolgot s én a magam részéről beláttam hogy ő a pör megindításában teljes
és jogos kiadói érzés
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« emberi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
lépett fel s remélem ö is belátta, hogy én egy irónál, aki müveiben gyermekeit szereti, szintén teljesen
Törölt
« jogos »
indokolt sértett büszkeséggel igyekeztem meséimet becézve bocsátani világ elé: most nem részletezem tovább a kérdést, hanem elismerem,  
  hogy a Franklin Társulatnak szerződéses sérelme volt az én könyv kiadási felfogásom által,  
  továbbá hogy ezt a felfogásomat a törvény nem ismerése okozta s bár a törvény nem ismerés nem kifogás, annál nagyobb köszönettel ismerem el,  
  hogy a
Fr. T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Franklin Társulás
méltányossági szempontból eltekint  
 

Útmutató:

A levél címzettjét, illetve megírásának idejét nem ismerjük.
Móricz
Móricz Zsigmond
a Franklin-Társulattal közösen kiadott utolsó műve, A galamb papné   1911. november 20-án jelent meg, ezért a megírás dátuma biztosan 1911 utáni.
Móricz
Móricz Zsigmond
Boldog világ   c. könyvét, melynek kiadásáról jelen levélben is szó van, 1912 elején publikálta. Így a levél tartalma alapján keltezése feltehetően 1912. A Franklin-Társulat igazgatója ez idő tájt
Gárdos Alfréd
Gárdos Alfréd
, akiről ugyanakkor említést is tesz
Móricz
Móricz Zsigmond
a levélben, így a címzett továbbra is ismeretlen marad.
 
image