Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Valamelyik nap panaszkodott nekem, négyszemközt, hogy 300
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
kölcsönt vesz fel.
n
Jegyzet Ennek és az alábbi három bekezdésnek a meg nem nevezett alanya
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
.
 
  Most ruhára a
feleségének
Szilágyi Julianna
, magának 80
frt.ot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
adott ki, itt volt
Békési
Békési Gyula
, akkor fizetett 110
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
óvás díjat
persze kamattal
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a 11000 korona adóságára.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
egy korábbi pártfogójának, Békési Gyula édesapjának több ezer forintos váltót írt alá. Az apa öngyilkosságát követően az adósságot így
Pallaginak
Pallagi Gyula
kellett törlesztenie. Az óvási díjat, amelyet
Békési Gyula
Békési Gyula
kifizetett, bizonyára az éppen esedékes törlesztés határidejének elmulasztása miatt számolták fel. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 195, 328.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 79.
Nekem mondta el, hogy ennyi adósága van, s így áll, fél hogy rá verik a dobot, – tehát nem csak nekünk van bajunk. Igazán izzad az ő homloka.  
  Az orvosnak adott 60
frtot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot.
Patikába legközelebb 38
frtot,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot,
– egy fillér is nagy pénz neki.  
  Minden nap egy üveg sör fogy el – "Látod ez apróság, de ha nem futja" így mondta nekem. Pénzen kell vennie mindent, nincs a kamarába semmi sem; – liszt, só, tolyás, zsír, czukor, kávé, minden nap hús, gyufa,
tej
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szivar, stb. és a fizetése 1600
frt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint.
134
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
havi jövedelem micsoda? azt is évnegyedenként kapja. A többi mellék jövedelem mintha nem is volna.
Laczi
Pallagi László
bátyám azt írja most neki: "Fizesd a kamatokat, testvér, én nem tudok teremteni sehonnan most.  
  Nem
pletyka kép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
pletykaképp
mondom el, – másnak nem is említeném, – de úgy
Törölt
« mondom neked »
, hogy a mit én tudok azt te is tudhatod. – Lehet hogy te nem úgy gondolkozol mint én.  
  Bizony az én minden napom is benne van 1 Koronába – minimum, tehát bár szeptember volna már, hogy ne terhelném én is, hanem otthon hajtanék hasznot.  
  Én meg úgy gondolkozom, hogy nem tanulok tovább, leteszem az
áll. szv.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
állami számviteli
vizsgát, s bent maradok
a szvségnél, a számvevőségnél,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nincs módon tovább vinni, inkább fordítsuk ezt az összeget , csak ők is úgy éljenek meg mint én fogok.
Törölt
« Leteszem az állam számviteli vizsgát, »
De sok hiba van e levélben, most nézem át.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
s nem törekszem a létra tetejére, mert eltörik.  
  Ha haza megyek, rendszeresen tanitom őket, – s azzal én is emelkedem. Nem késő még az ő tanulások,
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
14 éves korában vizsgázott először, és nem tudott annyit, mint ők.  
  Valamennyire legalább kezdjétek el a tanítást. Én ezután olyan ember leszek, hogy a mit megmondok, az teljesedni fog. Maholnap a fülemre csavarom a bajuszomat.  
  Ne hidd, hogy nagyképűsködöm, sőt…  
  Tanulni fogok, de olyat, a melyért nem kell fizetni.
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
rábeszéli
Szászt
Szász Károly
, hogy nevezzenek ki mi
Törölt
« helyest »
kor
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
haza megyek, és hogy csinálja ki, hogy mielőbb számtisztté legyek.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
számgyakornoki állását a kultuszminisztériumban 1901 őszétől
Móricz István
Móricz István
kapja meg.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1901. augusztus 25-i levelében arra kéri
Móriczot
Móricz Zsigmond
, hogy ne hagyja ott az állást, amíg azt
Móricz István
Móricz István
számára le nem foglalták, s egyúttal jelzi, hogy
Szász Károlynak
Szász Károly
is írt az ügyben. A helycsere szeptemberben sikeresen lezárult:
Szász
Szász Károly
augusztus 31-én ír
Móricznak
Móricz Zsigmond
, hogy a számvevőség igazgatója,
Szepessy István
Szepessy István
beleegyezett,
Móricz Miklós
Móricz Miklós
pedig úgy tudja, hogy
Móricz István
Móricz István
szeptember 20-ától már bent dolgozott a minisztériumban. Lásd: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 270.
 
  Könyveket fogok vinni , mindent a mi az 1ső
gymn.ba
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gymnáziumba
szükséges. Úgy sem kell félnem attól – mint eddig – hogy még hátra a vizsga;
Törölt
« hát »
legalább tanítani fogok, s így szórakozom is.  
  Látod
Zs
Móricz Zsigmond
. én egy fél óra, – nem 3/4 alatt mennyit tudok írni, és oly ritkán írtok.  
  Hogy kérjek – kérni szabad, adni nem muszály – a dok.val küldj 30
Krt,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Koronát,
tedd bele, kellene vennem egy pár harizsnyát, a lábom
uján
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ujján
szétment már ez egészen.  
  Tehát ne menjenek inasnak,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Ezt a megjegyzést GyKOHA_AUTH:121464 . b. bátyám. tétette oda. Ép Épp most jött, kérdezte mit írok, mondtam, hogy S.ékrólKOHA_AUTH:313739 KOHA_AUTH:313738 , hát felfogadtatta velem, és ide íratta, hogy ti is lássátok. Különben magamtól jöttem rá erre.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lelkiismeretesen fogom őket minden vizsgára elkészíteni a
gymn.ból.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gymánziumból.
Ezt azért tettem hozzá, hogy magamat is megszilárdítsam ebben a
Bessenyei
Bessenyei György
féle "Jámbor szándék   "ban. Ő akadémiát sürgetett, én az öcséim tanítását. Ha mi tanulunk, nekik is
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
oly joguk van ah
h
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
oz. és
nem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« szép »
volna
szép
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tőlünk, ha elnéznénk, hogy az öcseink neveletlen inasok legyenek.  
  Ha tanultak, úgy
Törölt
« lehetnek »
megélnek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
bármily kenyér kereseti ágon. Szervus. Elég már a lelkesedésből.  
  Csókol szerető testvéretek  
 
Édes anyámékat
is csókolom számtalanszor.  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
 
  Ezt az egy lapot tartsd meg, hogy mindig előmutathasd, ha Isten ments, szükség lenne rá, a többit tépd el.  
  Szeptemberig csak Latint tanuljanak, én aztán szépen beosztom minden napra a tárgyakat és rendesen fognak tanulni.  
  Irjanak ?! Ugye írnak? Irjanak már! Miért nem írnak? Mondjad, bélyeg nélkül tegyem fel ezt a levelet? Vagy kérjek rá? Kérek. –  
  Most a sok írástól a szemem egy kicsit bágyadt, de nem fáj, csak érzem hogy van szemem. Nem hihetem, hogy ne sikerüljön a vizsgám
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
az 1900–1901. tanévben a kisújszállási gimnázium magántanulója volt, összevonva végezte a 7. és a 8. osztályt, kivétel nélkül elégséges osztályzatokkal.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1901. május 18-i leveléből tudjuk, hogy nem érettségizett, illetve hogy "érettségit ő jövőre is bajosan tud tenni". Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 115.
 
 

Útmutató:

A datálás indoklása: a levéltöredék végén
Móricz István
Móricz István
reményét fejezi ki, hogy a 7. és 8. gimnáziumi évfolyamból teendő vizsgája sikeres lesz. Bár nem kizárt, hogy több vizsgaalkalmon is meg kellett jelennie, csak egy időpontot ismerünk:
Móricz Dezső
Móricz Dezső
1901. május 7-én feladott levelezőlapján írja
Móricznak
Móricz Zsigmond
, hogy
Móricz István
Móricz István
aznap megy vizsgázni. Az eredményről legelőször
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
értesíti
Móriczot
Móricz Zsigmond
1901. május 18-án írt levelében. Jelen töredéket a sikeres vizsga reményét kifejező utóirata folytán egyaránt elhelyezhetjük a vizsga napját és az eredmény megszületését megelőző időszakra is, ezért a megírás idejeként feltüntetett 1901. május 18. előtti keltezés e két időintervallumot foglalja magában.
 
image
image
image
image