Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Nemzeti Szinház.  
  ...szám  
  Nagyságos:  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
  Helyben.  
 
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Nemzeti Szinház.  
  …szám.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Szives levelére
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Tóth Imrének
Tóth Imre
írott levele ismeretlen.
válaszolva sietek értesiteni
Nagyságodat
Móricz Zsigmond
, hogy én mindjárt a ciklus szervezésének első idejében gondoltam Önre, s elhatároztam, hogy az egyik felolvasás megtartására
felkérem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hogy
Nagyságod
Móricz Zsigmond
készségéről most már bizonyos vagyok, s nagyon kérem, sziveskedjék
Dóczy
Dóczy Lajos
Széchy Mári   ” cimü szinmüvéről, vagy
Csiky
Csiky Gergely
"Buborékok   " cimü darabjáról felolvasni.
n
Jegyzet A Nemzeti Színház megújítása jegyében az 1912-es évadban, április 19. és június 3. között a színház vígjátéksorozatot, vígjátékciklust tűzött műsorára, amelyben 14 vígjátékot adott elő a társulat, illetve az egyes darabok előtt a kor neves művészei tartottak bevezető, magyarázó előadásokat.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
, a sorozat záróelőadásához,
Csiky Gergely
Csiky Gergely
Buborékok   c. darabjához írt előszót, illetve olvasta fel a bevezetőjét a Nemzeti Színházban június 2-án és 3-án. Forrás: Székely György, "A Nemzeti Színház", in Magyar Színháztörténet: 1873–1920, szerk. Gajdó Tamás, 3 köt. (Budapest: Magyar Könyvklub–Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001), 2:555.; Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129. A felolvasás szöveges változatát a Budapesti Hírlap közölte elsőként. Lásd: "Buborékok", Budapesti Hírlap, 1912, jún. 5., 1–3.
 
  Lekötelező válaszát mielőbb kérve maradok  
 
Budapesten
Budapest
, 1912 március 15  
  készséges hive  
 
Tóth
Tóth Imre
[kézváltás] Tóth Imre
n
Jegyzet
Tóth Imre
Tóth Imre
(1857–1928) színész, rendező, színházigazgató. 1884-től a Nemzeti Színház alrendezője, 1893-tól rendezője, majd 1895-től főrendezője. 1908-tól igazgatója a Nemzeti Színháznak.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Sári bíró   c. darabját elsőként mutatta be, illetve a Falu   c. művet is műsorra tűzte. Forrás: Székely György, főszerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 808.; Székely György, "A Nemzeti Színház", in Magyar Színháztörténet: 1873–1920, szerk. Gajdó Tamás, 3 köt. (Budapest: Magyar Könyvklub–Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001), 2:553.
igazgató.  
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
  Helyben.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image