Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  író urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői út 95
sz.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szám
 
 
I 49
[kézváltás] ismeretlen
 
 
Kozma Andor
Kozma Andor
Budapest
Budapest
 
  VI.,
n
Jegyzet Téves lakcím. Helyesen: IV.
Vigadó-tér 1.  
 
1912
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
 
Kozma Andor
Kozma Andor
Budapest
Budapest
 
  IV., Vigadó-tér 1.  
  912 márczius 19.  
  Tisztelt szeretett kedves
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  a „Boldog világ  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Boldog világ   c. kötete 1912-ben jelent meg, lásd: Móricz Zsigmond, Boldog világ: Móricz Zsigmond összes állatmeséi (Budapest: Nyugat Kiadó, 1912).
melynek egy példányával engem megtisztelt, folytonos, igaz gyönyörűségem. Mint ahogy titkos büszkeségem egész írói pályája, melyben én lelkesen és rendületlenül bíztam elejétől fogva;
n
Jegyzet
Kozma Andor
Kozma Andor
több ízben is segítségére volt a pályakezdő
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
: ő ajánlotta be az 1903 végén megindult Az Ujság c. napilaphoz, valamint a későbbiekben az Országos Monografia Társasághoz. Forrás: Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939), 340.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 123–124, 130–133, 145–146, 260.
sokkal inkább, mint mások, tán még Önnél magánál is jobban. Azt ugyan láttam, hogy én, nagy tehetetlenségemben, mások kevés jóakaratával szemben vajmi keveset lendíthetek
Móricz Zsigmondon
Móricz Zsigmond
, de szerencsére ennek az egyetlenegy fajmagyarnak, fényes tehetségén kívül olyan kivételes ereje és erkölcse is volt, hogy a mint elunta a pangást, ő maga lendített magán oly biztosat és kiadóst, hogy egyszerre fölreppent az őt megillető magasba.  
  Hogy szégyenleném én most magamat, ha arra kellene visszaemlékeznem, hogy elém hozta a sors ezt a kitűnő
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
, mikor még mások nem ismerték s én nem éreztem meg rajta a hatalmas talentumot!  
  Emlékezik-e még rá, hogy évekkel ezelőtt egy csinos nyulánk magyar uri fiuval találkoztunk, együtt az Angol királynő előtt? – Én bemutattam önöket egymásnak s amazt a fiut menten arra oktattam: jegyezze jól meg ezt a megismerkedést, mert ez a
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
egy igaz magyar nagy író, a kiről még sokat fog hallani és mindig jót. Hát az a csinos, derék úri fiu,
Dr Paiss Mihály
Paiss Mihály
n
Jegyzet
Paiss Mihály
Paiss Mihály
(1887-1918) ügyvéd. Forrás: Ügyvédi Kamarai Közlöny 9, 2. sz. (1912): 45.
tegnapelőtt jegyezte el
Gizella
Kozma Gizella
leányomat.  
  Ő is a fiam is nagyon büszkén, sokszor emlegetik, hogy nagyon tisztelt urammal volt alkalmuk megismerkedhetni.  
  Nagy öröm volt nekem az is, mikor Gyulai emlékbeszédem  
n
Jegyzet
Kozma Andor
Kozma Andor
a
Gyulai Pál
Gyulai Pál
emlékének szentelt Kisfaludy-Társaság ülésén mondta el Gyulai-emlékbeszédét   . Lásd: Kozma Andor, 'Gyulai Pál a költő (emlékbeszéd)", A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 49 (1911–1912): 18–40.
felolvasása közben az Ön baráti, kedves magyar arczáról olvashattam le az első helyeslő mosolygást.  
  Csak azért nem írtam meg eddig ezt a köszönő és barátkozó levelet, mert örök hajszában voltam s nem akartam
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
megtisztelő figyelmét csak amúgy formaliter,
n
Jegyzet Formálisan (latin).
kutyafuttában elintézni.  
  Melegen köszönti  
  régi híve s igaz barátja  
 
Kozma Andor
Kozma Andor
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image