Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Nemzeti Szinház  
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
  Helyben.  
 
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Nemzeti Szinház.  
  …szám.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Nagyságod kegyes volt
migigérni,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
megígérni,
hogy az április 19-ikén kezdődő vigjáték-ciklus során
Csiky Gergely
Csiky Gergely
Buborékok   ” cimü vigjátékának előadásai előtt a darabról vagy szerzőjéről felolvasást tart.
n
Jegyzet A levél előzményeként lásd
Tóth Imre
Tóth Imre
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1912. március 15-én írott levelét.
Móricz
Móricz Zsigmond
a felkérésre írott válaszlevele azonban ismeretlen.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
, a Nemzeti Színházban műsorra tűzött vígjátékciklusban
Csiky Gergely
Csiky Gergely
Buborékok   c. darabja előtt tartott felovasást június 2-án és 3-án. Forrás: Székely György, "A Nemzeti Színház", in Magyar Színháztörténet: 1873–1920, szerk. Gajdó Tamás, 3 köt. (Budapest: Magyar Könyvklub–Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001), 2:555.; Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129. A felolvasás szöveges változatát a Budapesti Hírlap közölte elsőként. Lásd: "Buborékok", Budapesti Hírlap, 1912, jún. 5., 1–3.
 
  Midőn e szives készégeért ezuttal is hálás köszönetet mondok, egyben van szerencsém értesiteni, hogy a „Buborékok   ” előadásai junius hó 2-ikán és másnap, 3-ikán lesznek.  
  Fogadja
Nagyságod
Móricz Zsigmond
mély tiszteletem nyilvánitását.  
 
Budapesten
Budapest
, 1912 március 24  
 
Tóth
Tóth Imre
Aláírás
[kézváltás] Tóth Imre
igazgató.  
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
  Helyben.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image