Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Másolat  
 
Budapest
Budapest
, 1912. ápr. 12.  
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
 
Leányfalu
Leányfalu
 
  Folyó hó 11-én kelt szíves sorait köszönöm. –
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
levele ismeretlen.
 
  Mi a
maunk
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magunk
részéről meg vagyunk győződve arról, hogy a "mesecsinálás" a legjobban a legjobban fog sikerülni. Mindenesetre igen kíváncsi volnék egy feldolgozott mesére és nagy köszönettel venném, ha egy ilyenbe betekintést engedne. –  
  A magunk részéről a legnagyobb sulyt helyezzük arra, hogy az ügy mielőbb perfektuáltassék, már azért is, mert a különböző tárgyalások folyamán elkerülhetetlen volt, hogy ideánk teljes egészében vagy részben többek tudomására ne jusson és mi a már oly sokszor és oly fájdalmasan tapasztalt kisajátítás ellen az egyedüli védelmet abban látjuk, ha a megállapodást minden kitolás nélkül létesítve, a könyvvel mielőbb a könyviapcon megjelenhetünk. –  
  Nagyon szeretnők, ha lehetővé válnék a szóban forgó munkát az idei karácsonyi könyvpaicra kihozni. – Arról nem volt szíves hírt adni, hogy a Nyugatnál történtek-e lépések és minő eredménynyel. Kérem erre vonatkozó szíves értesítését is mielőbb és vagyok kiváló tisztelettel  
  kész híve  
 
Pár szó
   
A Dunánál hüvös szél sustorgott, az ég felleges volt. A viz sárgás zölden libegett, mint a megrázott függöny, a hullámos selyemzászló, amelyet szél dagaszt ki magasan. A hajó kerekei mélyen vágják a vizet s fodrok futnak két oldalt, mint egy nagy kacsa után. A parton virágzanak a bokrok. A meredek partszakadékba fecskék gyurtak száz meg száz fekete lyukat. A sziget fáin sok sok fecske
 [?]
[unclear1]
fészek. Az ember unottan néz meg mindent és nem lát semmit.
   
Jóarcu parasztasszony
Törölt
« ok »
. Nagy orra va. Érdekes, okos orra. Szük homloka alól határozottan ereszkedik rá a keskeny vágásu összeszoritott szájra. Titkos arc
 [?]
[unclear1]
amlely mögött erös munkák nagy takarosságok, múlt szenvedések, józan belátások élnek. Asszonyok fecsegnek körülötte.
   
– Töröknénél van a gyerek
   
– Melyik Töröknénél? – szól bele.
   
– A Templom mellett.
   
– Már én nem ismerek senkit ebbe a faluba.
   
– Haragszik a falura?– Mér? Nekem a
fal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: char.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
falu
sose vétett. Ott születtem.
   
Szigoru, szemöldökalábujt fekete szeme nyugodtan néz a partra. Már itt a vasuti híd, a hajó reszketve siklik alá.
   
– Szép gyerek, – szólal meg s figyelmesen néz el egy öt éves tarka csöppséget.
   
– Kié.– Ez a Dudás gyerek. Ott van az anyja mellett.
   
– Igazán milyen szép.– Az apja még be van zárva, – szól nyugodtan az asszony.
   
– De a Becskit mért nem zárátk be? – szól a vén cigány asszony.
   
– Kifizette, – mondja meggyőződéssel. –
   
Sok ára van a törvénynek máma, tódítja az Ágnes néni.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image