Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak  
  író  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői-út 95 sz. I. em  
  Kedves
Mester
Móricz Zsigmond
, köszönettel de sajnálkozással vettem szives értesitő sorait.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Remetey Rezsőhöz
Remetey Rezső
címzett levele ismeretlen.
 
  Azóta jártam lenn
Kisujszálláson
Kisújszállás
.
Konta Gizella
Konta Gizella
polg. isk.-i
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
polgári iskolai
tanárnő őnagysága végtelenül szerette volna, ha Nagyságos
asszonyommal
Holics Janka
ott találkozhatik. Igérte nekem, hogy a Nagyságos
Asszonynak
Holics Janka
direkt ír a biztos lerándulás eléréseért.
Ilyeténképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Ilyeténképpen
nem tudom, mire határozzák Magukat, kedves Mester? Mindenesetre nagyon megköszönném, ha megmásítanák mostani ebbeli szándékuk. – Máskülönben pedig egyik későbbi, téli estélyen való kedves szereplésére számítunk, s kérjük addigra is, de meg azutánra is megtartani a kisujszállásiak iránti rokonszenvét. Nagyságos
Asszonyomnak
Holics Janka
kézcsókjaimat, kedves
Mesternek
Móricz Zsigmond
legszivesebb üdvözletemet küldöm, tisztelő köszöntéssel,  
 
Remetey Rezső
Remetey Rezső
Aláírás
 
 
Bpest
Budapest
1912. IV. 16  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image