Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):

 
Bp
Budapest
, 1912. máj. 19.  
  Kedves jó
Uram
Gellért Oszkár
,  
  egy igen nagy kéréssel fordulok Önhöz. Tegye meg nekem azt az emberbaráti jócselekedetet, ha megteheti, hogy közvetítse
Schmittely
Schmittely József
n
Jegyzet
Schmittely József
Schmittely József
(1855–?) újságíró, szerkesztő. a Budapest napilapnál. 1881-től a Pesti Hírlap segédszerkesztője, majd szerkesztője volt. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 12:509.; Várady József, "Schmittely József", in Ujságíró-arcképek, szerk. Wünscher Frigyes, Sajtó Könyvtára 13, 65–66 (Debrecen–Budapest: Egyetemi Könyvkereskedés és Irodalmi Vállalt Rt., 1932), 65.
szerkesztő úrnak e kérésemet:  
  Kérjen s minden becsülettel szerezzen nekem a Pesti Hírlap a Magyar Folyam és Tengerhajózási társaságtól a Budapest–Dömös hajójáratra egy állandó I.
oszt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
osztályú
szabadjegyet.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
feltehetően a Pesti Hírlap munkatársaként igényelt szabadjegyet. Lásd még
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Gellért Oszkárnak
Gellért Oszkár
írott, 1912. május 22-i levelét. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:355.
 
  Rendkívül nagy hálára leszek lekötelezve ezzel, mert
Leányfaluban
Leányfalu
egy kis telkem van
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Flittner Frigyestől
Flittner Frigyes
, 1912-ben vette meg
leányfalui
Leányfalu
telkét és 1912 júniusában kezdődtek meg az építkezés munkálatai. Forrás: Az ingatlanra vonatkozó telekkönyvi bejegyzés, 1912. július 1., PIM Kézirattár, gépirat, M. 100/5384/2.
s házat szeretnék rárakatni. Az pedig sok úttal jár.  
  Szívességét előre is köszönöm s ne haragudjék, ha szerfölött alkalmatlan a kérésem.  
  Szeretettel köszönti igaz híve  
 
Móricz
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  IX. Üllői út 95.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.