Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt
Moricz
Móricz Zsigmond
ur,  
  csodálatos eredetiséggel megírt könyvét sietve olvastam el s boldogan hirdethetem, hogy a „Magyarok   ” című
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
kötetére vonatkozik a megjegyzés, lásd: Móricz Zsigmond, Magyarok (Budapest: Nyugat Kiadó, 1912).
genialis elbeszélő bokrétát egy református ember írta.  
  Örömhírt is mondok. Nekem örömhírt. Ma kaptam
K.
Kenessey Béla
n
Jegyzet
Kenessey Béla
Kenessey Béla
(1858–1918) református püspök, tanár. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 6:17.
erdélyi püspöktől – a kinek könyvemet  
n
Jegyzet Lásd: Solymosi Elek, Az egyházi szónoklat gesztuselmélete: Az összes hitfelekezetek számára (Budapest, Schulhof Károly Nyomda, 1912).
megküldtem – egy levelet, amelyben azt írja, hogy „hálás”(?) köszönettel vette és olvasta könyvemet s aztán így folytatja: „Magam is éveken át tanítván az egyházi szónoklattant és vezetvén a gyakorlati előadási órákat, örömmel tanulmányoztam át a kedvesen, világosan megírt munkát és igen örülök, hogy annak egész felfogásában és minden nézetében osztozhatom.  
  Mindezeket csak azért tudatom
Moricz
Móricz Zsigmond
urral, hogy láthassa, hogy nem csak a jó lelkű ujságírók méltatták melegen könyvemet, de – íme – a szakférfiak is.
Kenessey
Kenessey Béla
püspököt nem is ismerem.  
  Igaz tisztelettel  
 
Solymosi Elek
Solymosi Elek
Aláírás
n
Jegyzet
Solymosi Elek
Solymosi Elek
(1847–1914) színigazgató, népszínmű- és operetténekes. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:640.
 
 
Budapest,
Budapest
1912. május 21.  
  Magdolna
u.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utca
10/b.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image