Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Nemzeti Szinház.  
  …szám.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Van szerencsém szives tudomására hozni, hogy a vigjáték-ciklus során a Buborékok   junius 2-ikán és 3-ikán kerül szinre. Az előadásik pont fél nyolc órakor kezdődnek s
Nagyságod
Móricz Zsigmond
felolvasása vezeti be.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1912. június 2-án és június 3-án a Nemzeti Színházban
Csiky Gergely
Csiky Gergely
Buborékok   c. darabjáról tartott felolvasást. A levél előzményeként lásd
Tóth Imre
Tóth Imre
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1912. március 15-én, illetve március 24-én írott leveleitt és jegyzeteit.
Midőn azért a szives
készégeért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
készségeért,
amellyel a felolvasásokra vállalkozni kegyeskedett, ez uton is hálás köszönetet mondok, egyuttal idemellékelve rendelkezésére bocsátom a két előadásra érvényes páholyjegyet.  
  Fogadja
Nagyságod
Móricz Zsigmond
mély tiszteletem nyilvánitását.  
 
Budapesten
Budapest
, 19
Törölt
« 2 »
,
12
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Tóth Imre
május 25  
 
Tóth
Tóth Imre
Aláírás
[kézváltás] Tóth Imre
 
  igazgató.  
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
  Helyben.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image