Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):

  Édes
Drágám
Holics Janka
,  
  gyönyörű időben indultam hazulról, s az egész úton fájt a fejem. Gondoltam, éhes vagyok, mert otthon nem ettem (12.30-kor indult a hajó) megebédeltem a hajón, meglepő jó ételeket kaptam s fizettem érte 1
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Forint
, 6
krt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát
, 3 tálért. De a fejem fájása nem szűnt meg. Kiérek, a telek kissé megnyugtatott s meg is szomorít ott. Minden rügy lefagyott a diófákon alig van levél, a többi fán sincs semmi gyümölcs. A szőlőnek még nem ártott meg, de azért az is nehezen fejlődik. Alig volt időm megállni a telken (a sufni nagyszerű s nem dűlt be),
n
Jegyzet
Móricz Bálint
Móricz Bálint
által épített sufni.
Holics Janka
Holics Janka
véleménye szerint minden összedől, amit az apósa épített. Apja alakját a sufni elbontása idején Elfújja a szél a szöget   c. elbeszélésében örökítette meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "Elfújja a szél a szöget", Pesti Napló, 1931. július 31., 6–7. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963),1:354.; Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 124–125.
a szőlő meg van kapálva, a földieper szépen fejlődik. A fű óriási, kaszálni kell. Mondom, egyszercsak jön a hegyekből egy rémes felleg, alig volt időm beszaladni a „kávéházba” jött egy rémes zivatar, a szél a fákat majd kicsavarta, s pergett a jég, mint a dobszó. Mogyoró-nagyságú jég, szerencsére nem sok. Megyek mindjárt megnézni a szőlőt, nem verte-e le. Mióta írok, már elállt az eső. A szél is szűnik, csak befejezem e kis lapocskát, megyek szétnézni. Este 8-kor megy haza a hajó. A fejem szörnyen fáj, még pedig attól, hogy az éjjel 3-kor mentem haza. Majd elmondom, hogy volt, a darabot  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Fortunatus   c. színdarabon 1912. májusában dolgozott. A művet a Nemzeti Színháznak szánta, a darabot azonban nem tűzte műsorra a színház. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:354. Lásd bővebben
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
írott, 1912. május 10-i levelét. 1912-ben a Nyugat közölte az első felvonás részletét, lásd: Móricz Zsigmond, "Fortunatus", Nyugat 5 (1912): 2:911–916.
csináltam meg színészekkel. Most már akármi lesz is (t.i. a vendégekkel) én jún. l.-re készen akarok lenni a darabbal   , sőt be is fogom adni. A I.
fvt.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
felvonást
akár tisztázhatnám, a II-III. is készen fejben. Ha a fejem egy kicsit tisztul, ma is azon dolgozom. A kitűnően vannak és jókedvűek. De a szájbajt már meg én kaptam el. Timsóval gyógyítom. Csókollak édes!  
  Csókol  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

Datálás indoklása:
Haraszthy Lajos
Haraszthy Lajos
1912. június 1-i levelében szereplő információk alapján
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Gyöngyi
Móricz Gyöngyi
születése utáni évben, 1912-ben, május elejétől június elejéig
Pozsonyban
Pozsony
, szanatóriumban tartózkodott. Vö.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Kiss Józsefnek
Kiss József
írott, 1912. július 30-i levelével. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:354.