Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Még alig irtam meg, illetve küldtem el az egyik levelemet,
n
Jegyzet Lásd
Móricz István
Móricz István
1901. június 6-i levelét.
s már a másodikat írom. Megszereztem az "Életpályák   "
n
Jegyzet Ferenczy István, Életpályák: Útmutató minden pályára, az arra előkészítő tanintézetek, tanfolyamok és vizsgálatok ismertetésével, különös tekintettel a katonai nevelő- és képzőintézetekre..., (Pozsony–Budapest: Stampfel, 1895).
egy kis részét melyek a
gymn.i.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gymnáziumi
tanulmányokra vonatkoznak. Éretségi bizonyítvány nélkül a VIII. osztályu bizonyítványnak hasznát veszi az ember, illetve folytathatja a köv. tanfolyamokat: Gazdasági akadémiát és Gazd. tanári pályát. Azt hiszem, hogy egy tanár vagy egy gazdatiszt, nem cseréli el a helyzetét egy pap
v.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vagy
jegyzővel. Ha tehát lehetne szegény embernek, én igen szivesen végezném akármelyiket a kettő közűl. Valahogy ha tudnál tanácsod adni, írd meg
Törölt
« y »
hogyan nézhetnék utánna a dolognak, és ha szegényesen is, de ígen szivesen nélkűlöznék
Magyar-Óváron
Mosonmagyaróvár
, csak hallgathassam az akadémiát.
n
Jegyzet A Magyaróvári Gazdasági Akadémiáról van szó (ma: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar).
Éretségi bizonyitvány nem szükséges. Azt mondják többet ésszel mint erővel. Hát én ésszel, a mi igen nagy van a fejemben, majd kicsinálnám valahogy a koszt és kovártélyt.
n
Jegyzet Szállást (német, francia).
Úgy hallottam, hogy a szegény fiuk számára van ott internatus, hát ha látnák a szorgalmat, majd csak bevennének valahogy, azután meg még tanitanék is esetleg, mert
gymn.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gymnázium
is van ott.  
  Attól már nem félek, hogy a szorgalmam csökkenne, sőt mindig arra imádkozom, hogy valahogy még iskolát végezhetnék, és gyakran megtörtént, hogy az iskolában gyenge tanulók az akadémián jelesek voltak. Az én nezetem szerint nem volna rosz dolog. A mint először megnéztem a címet, azt hittem, hogy az közönséges gazdászati iskola, és kissebb ispán lehet az ember kis úradalmakban, de
Veinberger Zsiga
Weinberger Zsigmond
, egy többszörös milionár, börzei játékos
n
Jegyzet Talán
Weinberger Zsigmondról
Weinberger Zsigmond
(1843–1915) van szó, aki 1900-ban az Ungvári műmalom rt. igazgatóságának tagja volt.
Móricz István
Móricz István
1900. december 5-i levelében említést tesz egy ungvári ismerőséről, lehetséges, hogy
Weinberger Zsigmonddal
Weinberger Zsigmond
való ismeretsége is ebből az időszakból származik. Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:998.
felvilágositott, hogy az magasabb tanfolyam, és herczegi, vagy Grófi, barói uradalmakban lehet az ember tiszt, uradalmi igazgató, stb… Lehet, hogy ez csak ábrándként vonulhat el lelki szemeim előtt, de mindenesetre nem rosz gondolat, és ha lehet, nem kellene elszalasztani érintetlenűl magam elöll.  
  Igazán, ha látnád, hogy érdemes a
tárgyal
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tárggyal
foglalkozni, légy szives irj rólla, sőt az sem volna rosz, ha
Magyar-Óvárra
Mosonmagyaróvár
, a hol az intézet van, írnál egy pár sort, valami útbaigazításért vagy értesítőért, vagy ha az űgyet nem látnád érdemesnek a vele való foglalkozára, g
Törölt
« y »
ondolj valami okosat a jövőmre vonatkozólag.
Gyulabátyámnak
Pallagi Gyula
szégyenlek írní, mert még nem kűldtem el neki a vizsgám díját, s nem is fogom tudni elkűldeni, míg le nem aratunk. Most én olyan vagyok mint a bolond, éjjel nappal a magam során aggódom, hát egy kicsit te is osztozz benne. Itt nem maradok jövőre semmi esetre sem, már fel is mondtam, ha csak magán uton nem végezhetnék valami tanfolyamot.  
  Annyi cseresznye van
szentesen
Bodrogszentes
, hogy már egy hét óta nem csak hogy azzal kosztolok, sőt abban duskállok, Holnap után azaz Vasárnap tétetem le a gyerekekkel az évzáró vizsgát, s aztán szabad ember leszek.  
  Mindezek után no ölellek csókollak sírig szerető testvéred  
 

Útmutató:

A keltezés nélküli levél időpontja: 1901. június 7. A datálás indoklása: jelen levelét
Móricz István
Móricz István
azzal indítja, hogy megszerezte az Életpályák   c. könyvet, amelyet még 1901. június 6-ai levelében kért
Móricztól
Móricz Zsigmond
, így az előzménynek tekinthető. Az első mondat arra utal, hogy kevés idő telt el az első levél postára adása és a második megírása között, ami a röviddel június 6. utáni keletkezést teszi valószínűvé. A levél végén
Móricz István
Móricz István
megírja, hogy tanítványait "holnap után, azaz vasárnap" fogja vizsgáztatni. A vizsga az eddigiekből következően a június 3-ai hét vasárnapjára, azaz június 9-ére esett, azaz a levél két nappal korábbi, 1901. június 7-ei.
 
image
image
image
image