Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Nyustya
Nyustya
1912. Jun. 12.  
  Kedves
Jenuskám
Holics Janka
.  
  Bár nehezen és napról napra vártam tőled levelet, ma este érkezet leveled illetve
annak a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tartalma mégis oly váratlanúl jött hogy arra neked kivánságod kielégítésére rögtön csak annyit írhatok, hogy légy türelmes pár napig - (ha már előbb nem írtál), mert most nem tudom
még
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
éppen fügöben
 [?]
[unclear1]
van a kérdés hogy itt nyaralok e vagy pedig
Irmánál
Szerényi Irma
Hizsnyón
Hizsnyó
a ?  
  és
Irmától
Szerényi Irma
is várok levelet (ő ugyan szivesen elfogad vele már személyesen beszéltem erröl. És ha esetleg oda mennék hát még itt kell ki mosni össze pakolni és a jövő héten mennék. S így
Gyöngyit
Móricz Gyöngyi
csak oda vinné
Zsiga
Móricz Zsigmond
egyenesen. Vagy ide akarja hozni s innen mennék vele? Az két költség lenne. De azt hiszem hogy
Jenő
Holics Jenő
vagy talán még inkább
Januska
Holics Janka
ezt nem engednéd
hogy elmenjel
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
No hát
Jenőnek
Holics Jenő
csak jobb ha itt vagyok, pláne ha Irmuska
 [?]
[unclear1]
el megy! No hát az abszurdom, - ha én anyja lenék hát már én sürgetném - hogy mit gondol aza lány - az azt csinál amit akar ezel a szamár-al. Csak hogy én vagyok a legnagyobb szamárjok itten. Nekik jó, de nekem, ah!  
  Tegnaptól is de rosszul éreztem magamat egészen ma
delőtig
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
délelőttig
, és mégha rád gondoltam hogy úgy nem irsz - tgenap
Törölt
« előtt »
reggel a jobb fülemben nagyon felelevenedett hát úgy meg ijedtem rögtön akartam írni, de jött
Palitúl
Holics Pál
levél az megnyugtatot felöled. Már csak ha te jól vagy, óh bár csak már legalább Ti igazán bóldogok és egészségesek lennétek állandóan.  
  Hát édes
leányom
Holics Janka
ha csak az a bajod hogy elö irás szerint kell élned, hát azt okvetlen tarts be- azt hiszem mellettem jobban be tartanad vagy azt csak én hiszem - a gyümölcs nem evés neked bitang nagy feladat. Ha egyszer egészséged helyre hozása így kivánja hát meg kell tartanod - talán majd őszfelé, őszi gyümölcsöket fogsz már ehetni, vagy egész évre szól az elöírás? Ezt is be kell tartani.  
  Hát édes leányom hogy a nekem szemem fényem, mindennél becsesebbekkecsesebbek a Világon, senki sem vigyázhat és vigyáz rájok jobban mint én, és te még sem tudsz nyugodtan
Törölt
« rájok »
gondolni rájok nálam, ám tégy belátásod szerint én nem kényszerítek semmit.  
  De biztosítalak arról hogy ha hozám küldöd egészen nyugodt lehetsz a kút se izgasson téged legkevésbbé sem.  
  isten veletek, nem tudok mit irni. Igaz, leveledböl nem tudom meg érteni hogy meg kaptad e az én levelemet? Számtalanszor csókol minnyájatokat szerető
anyátok
Szklenár Teréz
Aláírás
 
 
Igaz, hogy mit fizess nekem a gyerekekért? hát édes lányom csak nem félsz, hogy drága tartás lesz az? legjobban szeretném neked azt mondani hogy nem pénzért tartom. de hát most még nem tartom
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
10-15 frt forint elsö hónapba, aztán meg látom talán több nem fóg kelleni.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Hiszen mi a gyerekeket félig meddig má vártuk is. És most mégis meg lepet lepett a leveled kifejezet rögtöni intézkedés
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
TerkaLOK:00080 jőjjön már bé ide is. Adja be felétek a rakatárba a holmiját. De ahogy akarja, ne hogy baj legyen belüle s én legyek az oka. De nagyon szeretném!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image