Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Barátom
Móricz Zsigmond
!  
  Bocsáss meg, hogy kedves leveledre
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szeremley Barnának
Szeremley Barna
küldött levelét nem ismerjük.
csak ma válaszolok, de a napokban annyira nyakig voltam az évzáró vizsgákban és egyéb év végi teendőkben, hogy a legjobb akarat mellett sem tudtam a válaszolásra időt szakitani.  
  Most azonban, hogy erre alkalmam nyilt, azzal igyekszem jóvátenni késedelmezésemet, hogy ime express küldöm levelemet:  
  A legszivesebben és a legnagyobb örömmel várunk. Sőt irántunk való bizalmadat és a mi kis
városunk
Kisújszállás
és falusi életünk iránti érdeklődésedet egyenesen megtisztelésnek vesszük.  
  Beszéltem több tanyás gazdával. A legszivesebben állunk rendelkezésedre. Azonban véleményem szerint egy nap kevés lenne a te céljaidra,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
azért azt ajánlanám, jöjj le legalább a jövő hét négy első napjára (ezekre a napokra jeleztem az illető helyeken érkezésedet), esetleg többre is és mint igen szivesen látott vendég nálunk mint központon megszállva tégy többfele és több napon kirándulást. Minden szives látásunk ellenére is rajta leszünk, hogy nyügöző udvariaskodással ne zavarjunk programmodban s hogy teljesen fesztelenül és függetlenül használhasd az időt tanyai studiumokra és impressiószerzésekre.  
  Kérlek azért, ird meg mielőbb érkezésednek pontos időpontját, úgyszintén azt is, hogy megérkezésed után kivánsz e azonnal – amennyiben nappal érkezel – valahova kirándulni, hogy a szükséges intézkedést megtehessem.  
  Egyáltalában igen megörvendeztetnél bennünket, ha úgy jönnél, mint ha haza jönnél, s célod érdekében teljes bizalommal és őszinteséggel rendelkeznél velünk.  
  A viszontlátásig is szivből üdvözöl s a Nagyságos
asszonynak
Holics Janka
kezeit csókolja (ugyan hozd le őt is magaddal!)
N. B. Nota Bene Megjegyzendő (latin) Ebben a zárjelben nem csak a magam, hanem a feleségemLOK:00064 óhajtását is tolmácsolom.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1912 jun. 21  
  tisztelő barátod  
 
Szeremley Barna
Szeremley Barna
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image