Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Édes
Holics Janka
, ne haragudjon, de durva kifejezésekre kell magamat szoktatni, s az ács urakról ezután csak mint gazemberekről fogok beszélni.  
  Tehát a két gazember tegnap lepadlózott… Jézus Mária, azt hittem, hogy… No de kezdjük az elején…  
  Ahogy a kereten jövök felfelé, látom az én kőmiveseim dolgoznak nagyban, a tornác alja befalazva s diszvakolatot mivelnek.  
  Nevettem, tudod mennyit panaszkodik a mester, hogy oly puszta a ház, ő szégyelli, nincs rajta semmi díszítés, pedig az teszi a házat, ha meg van csinálva. Hát tekintve hogy nem voltam itthon, a tornác alapját bekeretezték s most kezdték
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a keret belsejét fröcskölni kövér malterral, hogy olyan frecskelt falat csináljanak. No jó, legyen meg nekik az ő örömük…  
 
Héjbye
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Héjnye
de hamar tetszett kijönni, mondja a mester, csak legalább akkor, mikorra a meglepetés kész… mer annak szántuk…  
  Nevettem, nem szóltam, ez itt egy nagy harc, hát hadd frecskendezzen az öreg. De később mondom neki:  
  – Ezt elengedtem volna.  
  – Hugyne, – mondja a sapka alól, pusmogva, – az ács asztalos, mind farag, diszit, csak a kőmives ojan buta… a semmit se tud…  
  Muszáj volt nagyon nevetni.  
  – a fal úgy szép, ha sik mező…  
  – Akkor a fa is.  
  – A fa nem, az lombos a természetben is. Ha egész sima marad, akkor olyan mint a megnyuzott csontváz… De a mező akkor szép, mint az alföldön, ha tágas, sik…  
  Lassan dolgozik s azt mondja:  
  – Az is tele van füvel, virággal…  
  Ránéztem, hogy köködi Józsi a vederből a cementport a falra, kivirágozza a falat, hát ez
megenyhotette
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
megenyhitette
az ősi undoromat, e miatt a jó szó miatt el fogom tudni viselni e díszt.  
  Ahogy bementem a gazember mellett megyek el, aki nagy kényelmesen plajbászol.
n
Jegyzet Ceruzával írogat (népies).
Gutta üsse meg, hogy is magyarázzam meg: a menyezetnek minden gerendaközébe bele kell szabni egy darab deszkát,
jogy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hogy
ne látszék az a lyuk, a cserép. Most neki ez a deszka szabás ugy megy, hogy ma még csak a harmadikat szabja. Mert azt ugy kell megérteni, hogy ha egy uj foltot akar leszabni, az a következő mozdulatokkal jár:  
  1. A létrát áttámasztja az uj oszlophoz.  
  2. Megnézi jó erősen áll e az a létra… Mivel nem áll jól, meg mozdítja,
yovább
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tovább
illeszti, hogy biztos legyen az állása, megrázza, jobbra balra mozditva kipróbálja.  
  3. Akkor fel akar menni rajta.  
  4. De idejében eszébe jut, hogy mindjárt legjobb lesz deszkát is vinni fel, amit a nyíláshoz mérjen.  
  5. Megfordul tehát s lehagyva a létrát, körülnéz a tornácon a deszka végek közt és alapos megfontolás után kiválasztja a legalkalmatlanabbat, amelyikről előre látszik, hogy rövid lesz. De hátha jó lesz! s akkor felhasznált egy rosz véget, ami kárba menne.  
  6. Most a deszkával felmendegél a
látrán,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
létrán,
mig a feje a padlásba
Törölt
« e »
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
em ütközik. Akkor kinyujtva
job
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
jobb
karját azzal a deszkav
é
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
get hozzá feszíti a befödendő nyíláshoz s némi jobbra balra való tologatással kitapasztalja, hogy csakugyan rövid. Erre a fejét megcsóválja s azt mondja: ej, ej…  
  7.
Modt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Most
baj van. Ha lejön dolga végzetlen, akkor mit fogok szólani, azt hogy hiába ment fel.
Fpogja
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Fogja
tehát a deszkát helyére teszi, balkézzel leszorítja, akkor a jobb kézzel kiveszi a hátsó zsebéből a collstokot s mivel félkézzel nem tudja kinyitni, a deszkát mégis csak az ölébe veszi előbb s a collstokját kinyitva, azt hozzá teszi a deszkához s most meg méri: sose találnád ki hogy mit / azt hogy a nyilás milyen hosszu: egydarabdeszka és még három és fél centiméter.  
  8. Ezt kétszer kell megmérni, mert tévedésből a collstoknak azt a végét találta kinyitni s odapászitani, amelyiken a számok
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
végződnek a száz felé, megforditja tehát a nemes sárga szerszámot arra a végére, ahol jobban
me látszik,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
meglátszik,
hogy 1. 2. 3. És képzeld, stimmel: igy is három és fél centi kell a deszka hosszához, hogy jó legyen.  
  9. Erre lejön s nagyot sóhajt, mint a ki megkönnyebbült, már valamit tud, amit az imént még nem tudott.  
  100. Most keres egy hosszabb deszkát,
rátesza
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ráteszi a
mértéket s hozzá mér még három és fél centit.  
  11.
Dpgja
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Dugja
a vinklivasat, megvonalozza pontos derékszögben, a
megfelzett
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
megfelezett
helyen.  
  12. A ceruzát megnyálazza s mégegyszer végig vonaloz, mert az elébb nem igen fogott a
plabász.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
plajbász.
 
  13. Leteszi a
vonklivasat,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vinklivasat,
n
Jegyzet Derékszögmérőt.
jóhelyre, kissé odább, hogy véletlenúl rá ne lépjen, mert most egy ilyen vinklivasnak az ára 240 korona, ő még egy forintért vette. Milyen jó hogy még nem kopott el s nem is fog egy nehány emberélet alatt.  
  14. Közben megérzi, hogy nézem, tehát
eldo ja
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
eldobja
a vinklivasat, mint aki nem törődik ilyen
csekélysé gel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
csekélységgel
s nem is tölti
azidőt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
az időt
ilyen haszontalan meditátióval.  
  15. Hol is az a fürész?  
  16. A deszkát térdére teszi s fürészelni kezd keservesen. Ahányszor a deszka elmozdul, megcsóválja a fejét.  
  17. El van vágva.  
  18. Leteszi a fürészt.  
  19. Megnézi a levágott deszkát, ez nagyon fajin.
n
Jegyzet Kiváló, nagyszerű (népies).
 
  20. Megnézi a lehullott deszkát, hát abból kitelik e még egy folt?  
  21. Felpillant a magasba, mint a pujkakakas a napra, hunyoritva, arra a
g helyre
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
helyre
ahova az uj folt kell majd.  
  22. Most fogja a deszkáját s felmegy a létrán.  
  23. Elébb a szekercéért
lehejlik,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
lehajlik,
azt is felviszi, hogy két utat ne csináljon.  
  24. Fölmegy. A deszkát beilleszti a két gerenda közé.  
  25. Az egyik vége jó,
da
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
de
a másik nem akar bemenni, mert közel van neki a másik gerenda.  
  26. Megpróbálja ugy hogy a másik végét tolja be először, akkor meg ez a vége nem megy be.  
  27. Ej, ej… hosszu.  
  28. A körmével megjelöli, hogy mennyire becsüli a
hosszuásogot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hosszuságot
 
  29. Lejön s azt a hosszuságot levágja.  
  30. Felveszi a
v inklivasat
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vinklivasat
s pontos derékszögben megvonalozza azt a helyet, ahol a körömjelzést látja.  
  31. vinklivasat félreteszi.  
  32. A fürészt előveszi. Annak valami baja van.  
  33. Megmozditja s megigazitja a feszitő pálcáját, megrázza a kötelét.  
  34. Fürészelni kezd… Ej, ej…
naguon
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nagyon
billeg a térdén, hogy egy centit kell csak levágni.  
  35. Leteszi a fürészt s
f ölmegy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fölmegy
a létrán.  
  36. Beilleszti a deszkát a résbe. Bemegy.  
  37. Rövid.  
  38. Kicsit rövid.  
  39. Megmozditja, hogy melyik végén hagyja meg azt a félcenti lyukat.  
  40. Elosztja, hogy mindakét végén maradjon egy
kicsika.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kicsike.
 
  41. Az ám, de még nincs készen, azt ne gondold, hogy már jön a szög… A deszka, mint az előre tudott dolog, szélesebb, mint a nyilás.  
  42. Az elébb oly jól bevált körömmódszer szerint, megjelzi azt, hogy mennyivel
szél sebb.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szélesebb.
 
  A megjelzett
helyezen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
helyen
meg is szoritja, hogy el ne tévessze.  
  Lejön.  
  Vinklivas. Végigvonalzás.  
  Szekercét elő. De azt fent felejtette még az előbb a gerendán.  
  Lehozatal.  
  Lefaragja a szélességnek két centiméteres rétegét.  
  Megnézés.  
  Gyalulás. Ablakdeszkának támasztva
adeszkát.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
a deszkát.
 
  Most már aztán csak fel kell vinni s
g helyére
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
a helyére
szögezni. Engem azonban kitört a frász s bementem a szobába, ahol is a gépen leirtam ezt az egész müveletet. Most kimegyek s kiváncsi vagyok azóta hol
tar5?
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tart?
 
  Óriási. A 25. pontnál. Nézd meg az előbb mi volt a 25-ik
poont:
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
pont:
ott tart: Az egyik vége jó, de a másik nem akar bemenni.  
  Olyan kacagó görcs fogott el, hogy rohanva kellett
bejönn9m.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bejönnöm.
 
  De most mégis gyorsabban megy, mert átugrotta a következő pontot, a 26-ot, már is mondta, hogy ej ej…  
  Isten bizony ezért az egy nevetésért megérdemel tőlem mára 300 koronát.  
  És még mi mindent fog ő ma itt mivelni!  
  Ugy föl vagyok háborodva, hogy alig birok
magahoz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magamhoz
jönni. Az egész épités alatt most tört ki belőlem először a düh.  
  Miután leirtam ezeket a vicceket, hogy hogy dolgozik a jeles Bonifert mester, de jószándékkal, csak a tehetetlenség
törv/énye
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
törvénye
szerint haladva, kimegyek s látom, hogy a
másii
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másik
ács gyalul. De mi az ördögöt gyalul ez egész délelőtt, mikor én megmondtam, hogy nem kell a padlódeszkát össze pászitani gyaluval, csak jó szorosan leszegelni, mert ők minden szálat utána akartak gyalulni, hogy pontosan feküdjenek… (Gondoltam nem passzolnak jól a deszkák, mert nagy
hézafgok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hézagok
vannak a lepadlózott gyerekszobában, hát hadd csinálja, ez okos dolog lehet.) Hát uramfia, cifra gyaluval gyalulja a deszkák szélét.  
  – Mit csinál maga?  
  – A tornác padlást.  
  – Meg van… zöldülve?… Hát hisz megmondtam, hogy az csak sima padló lesz, le is van szegezve már háromszál, hogy hogy kell csinálni… Hát azt is
feleszdték?…
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
felszedték?…
 
  – Nekem a mester parancsolta.  
  Előre sietek dühödötten,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
jól fel
vagyonk
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vagyok
paprikázva a
f tiszta
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tiszta
munkájától.  
  – Mondja kérem, mért fugáztatja maga le azokat a deszkákat?… Hát nem látja, hogy itt nincs lefugázva?… A megkezdett munkát nem ugy kell folytatni, ahogy maga megkezdte?  
  Csak tátog s bámul.  
  – Én azt hittem az csak tévedésből van
leszgezve.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
leszegezve.
 
  – Hát most már maga nekem kétféle padlást csinál erre a tornácra? Mindenki ki fogja nevetni érte. … Hiszen megmagyaráztam, hogy ennek sima mezőnek kell lenni, csak szoritsák le amennyire lehet, mert erre művész fog képet festeni, olyat mint a régi
temlpomokban
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
templomokban
van, virágot, vagy más diszitést, ahogy ő tervezi.  
  – Ettől festhet.  
  – Azt magyarázza meg a művésznek. Hogy fessen, hogy ezekbe a fugákba belemásszon? Hisz ez meg van festve. Ha maga gyaluval minden szálat kidolgoz, akkor nem kell nekem más festés.  
  – Nekem
senni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
senki
se mondta.  
  – Persze maga akkor volt biztosan
Szilviánál
Lányi Szilvia
,
n
Jegyzet
Lányi Szilvia
Lányi Szilvia
leányfalui
Leányfalu
lakos.
mikor ezt csináltuk.  
  – Az lehet.  
  Na tessék. Ahelyett,
hoy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hogy
a padlásolást végezték volna nekem itt elrontottak egy rakás deszkát.  
  Egyet villan az esze.  
  – Legyaluljuk a másik oldalát.  
  Megcsendesedem.  
  – Mennyi munka az! Most dolgozott egy délelőtt ezen, elveszett munka, most pedig gyalulni
feogja
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
fogja
másfél napig s akkor ott leszek, mintha meg se mozditotta volna az ujját se. Ez a legutolsó munka, mikor már minden készen van. Ezt én nyolcvan centiméteres deszkahulladékokból meg tudom csinálni.  
  Az
e beri
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
emberi
ostobaság korlátlan.  
  Jól mondta azt egy tanár, hogy: „kisasszony, (ezt a
maga
Holics Janka
intézetének jubileumán hallottam) kisasszony, a természetben üres tér sehol sincs, mert a világegyetemnek a legkisebb része is ki van töltve, levegővel, s ahol az nem fér, éterrel… de maga rácáfol
atermészetre,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
a természetre,
mert a maga agyvelejében van üres tér!” Hát ez professzor nagyon bölcs ember volt.  
 

Útmutató:

Datálás indoklása: A levél a
leányfalui
Leányfalu
ház építéséről szól, amely
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint 1912. június 24-én kezdődött. A kész házba 1912. augusztus 28-án költöztek be. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 482–483.
 
image
image
image