Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ha nem irtam eddig, meg volt az oka, most nagy gyönyörüségemnek tartom, ha irok neked, és egészen úgy tetszik, mintha veled beszélgetnék, igaz hogy 3 nap választ el tőlled, még a levél megfordul, de tudom, hogy neked több dolgod van mint nekem, hát nem kívánom hogy minden levelemre válaszolj, elég ha minden másodikra írsz.  
  Most Vasárnap lesz a vizsga a gyerekekkel, s azután megszűnök minden dologtól, s három unalmas hónap áll előttem dolog nélkül. Nem akarom azonban elvesztegetni az időt tétlenül, s beállok segéd jegyzőnek, dijtalanul ugyan, de azért mégis bizonyos végeredménnyel, a melynél W=út/2.
n
Jegyzet A W a munka fizikai fogalmának jelölője. A fizetés nélküli segédjegyzőség a képlet szerint egyelőre félút
Móricz István
Móricz István
számára
A jegyzö megigérte, hogy ha 3 hónapig, az az Szeptemberig gyakornokoskodom, ad egy bizonyitványt egy évi gyakorlatról, s belevezet az irodai titkokba, annyira, hogy a jegyzői tanfolyamra elmehetek, a hova VIII.
oszt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
osztályos
bizonyitvány és 1 évi gyakorlat szükséges. Éretségi mellőzhető. Egy évi tanfolyam után
után
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
megkapja az ember a jegyzői oklevelet, és csak egy szerencse kell hozzá, s már 2 év mulva beválaszthatják az embert valami jegyzőségbe s úr haláláig. A mi jegyzőnk öreg ember, nem dolgozik semmit, a segédjei végzik azt helyette, ő csupán a nevét írja alá az aktáknak, s felmegy az évi jövedelme 2-3000
frtra.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintra.
Most az is kecsegtet, hogy 2-3 év alatt bejön az állam
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, s először is azokat nevezik ki, a kik VIII. osztályt végeztek és jegyzői tanfolyamot végeztek. Szóval mint láthatod meg van bennem a törekvés minden áron, hogy ember legyen belőlem, csak az Isten adjon hozzá szerencsét. A mit az előbbi levelemben
n
Jegyzet Lásd
Móricz István
Móricz István
1906. június 7-i levelét.
írtam a gazdasági tanfolyamról, az még mindig pártolandó, és megfontolandó tény. Mindenhez volna kedvem, csak a tanítóságra nem, pedig most a képesítőt is letehetném osztályvizsga nélkül, ezt ugyan
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám is ellenezte.  
  Én nem tudom mi lesz a termésemmel, már 1/2 hónapja, hogy nem volt eső és mindenem megsült. Most borul az ég, s talán ád az ég egy kis esőt. Joszli
 [?]
[unclear1]
zsidó, meg Lágy ület
 [?]
[unclear1]
", meg "Kutya csont" zsidók vállvetett akarattal közösen megakarják venni a termésemet, – hogy kiragadjanak a menthetetlen bukástól – mint ők mondják – 160
frtért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért,
de
Edesapám
Móricz Bálint
nem hagyja ígyis oda adni, – gondolván nekünk is megér annyit.  
  Szemeim annyira megerősödtek, hogy képes volnék 1 hétig éjjel nappal pihenés nélkül írni vagy olvasni.  
  Az időm különben elég kellemesen telik el. Délutánonként kimegyünk kacsázni. A multkor löttem egy vadkacsát, s a mint elsö lövésem sikerült elpáholtak a kopók, jegyző stb. persze tréfából, a min mulat az ember.
n
Jegyzet A magyar vadászhagyományokban szereplő egyik avatási ceremóniáról van szó. A szokás szerint az első sikeresen elejtett állat után a vadászt társai a vadra fektetik, és néhány botütést mérnek rá, ezzel az adott vadfaj vadászává avatják. Forrás: Takács Frigyes, "Vadászszokások, hagyományok 4. A vadászavatás", Nimród 99, 3. sz. (2011): 30–31.
Megeszem minden nap 5 liter cseresznyét. Most is van az asztalomon 3 tállal, nem tudok mit csinálni vele, míg ezt leírtam, ujra hoztak egy kis kosárral. A Julu
 [?]
[unclear1]
legalább 2-3000
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
kiárul cseresznyéből. Szeretnék küldeni
Édes anyáméknak
Pallagi Erzsébet
és
Móricz Bálint
, de nem tudok hogy, igen rossz a közlekedés. Most ujra hoztak egy tarisznyával. Mit szólnál hozzá ha küldenék egy rakatot
 [?]
[unclear1]
valami skatulyával. Nem törne é össze, vagy érdemes é, én igen örömest küldenék. Annyi zöld szilvám van, hogy most is majd letöri az ágat. Meggyem is lesz vagy 3 puttonnal.
(: u. i. Küldhetnél valami tudományos könyvet, szeretnék valamit olvasni, de valami okosat. Mert egész prédikátor vagyok a papomnak én írok predikátiót, persze azt mondom, hogy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szász Károly
Szász Károly
,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Ifjabb
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szász Károly
Szász Károly
(1829–1905) költő, író, műfordító, református püspök, az MTA tagja. Írt és fordított is prédikációkat. Fia, Legifjabb
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szász Károly
Szász Károly
később fontos szerepet játszott
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és a Móricz-testvérek pályakezdésében.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szász Károly
Szász Károly
műveinek első összegyűjtött bibliográfiáját legifj.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szász Károly
Szász Károly
megbízásából
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
állította össze 1905-ben:
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Móricz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Zsigmond], „Szász Károly r. t. 1854–1904”,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Magyar Tud. Akadémiai Almanach
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
43 (1905): 215–231.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Forrás:
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Móricz
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Zsigmond,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Levelei
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, szerk., jegyz.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
F. Csanak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:325.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
;
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Kenyeres
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Ágnes, főszerk.,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Magyar Életrajzi Lexikon
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:710–711.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Gulyás
Gulyás Lajos
,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Gulyás Lajos
Gulyás Lajos
(1843–1904) kisújszállási evangélikus református lelkész, a Kisújszállási Főgimnázium igazgatótanácsának elnöke. Forrás:
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Szinnyei
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
József,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Magyar írók élete és munkái,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 3:1551–1552.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
stb. írta, és igen dicséri, ha megtudná a csalást össze szidna nagy lelkendéssel papolja én pedig élvezem:)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Egyéb dolgaim akadván, most folytatom a levelet. Várom
Édes Apámat
Móricz Bálint
minden pillanatban. Már egyfertály 10re, és még most sem érkezett meg. Igaz, hogy tegnap előtt is ekkor jött, mert szegény
Perbenyikbe
dolgozik. Iskolát épít, s nem jöhet hamar haza. Különben most ő tart pénzzel, mert az én fizetésem nagy része vagy befolyt, vagy kinn veszett, még van valami kint, de addig nem adják meg, míg a cseresznye el nem kél. Jó vacsorára várom: Hagymás zsírba pergeltem karikára vágott krumplit, ez jól megsült, s én erősen bepaprikáztam, aztán mellé öntöttem salátát.  
  Különben én a magam gazdasszonya vagyok, és úgy élek a mint nekem tetszik, urasan. A mai kosztom pl. ez volt: Reggel 8 órakor: cseresznye kenyérrel, 10 órakor egy karé zsíros pirítós. Délben főztem krumpli levest, és az említett vacsorát. A krumpli levest úgy csinálom, mint amazt, azzal a kűlömbséggel, hogy midőn már puhának érzem, vizet töltök rá és petrezselymet teszek rá. A vacsora volt retek, valyas kenyér, író s a sütemény. Olcsón kiállítom, nem kerül egy fillérembe se jóformán, de azért a papom is megnyalná utánna a száját. Igaz hogy egyszer pottyan, másszor koppan. Tegnap például egész nap cseresznyét és kenyeret ettem, tegnap előtt is, de azért olyan kövér vagyok, hogy még.  
  (: Most ez itt az uj nóta:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Elül megyen Joszli, Lágy ület meg
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, Kutyacsonttal sorba… Ez a 3 zsidó gúny neve. Igen érdekes 3 alak és nagyon rájuk illik a név, választani sem lehetett volna külömbet. Rókamáj a mult héten halt meg, Isten nyugtassa.  
  (Csak az egy hibám van, hogy igen czigarettázom, de nem veszem észre, hogy ártana. Egy nap elszívok 6–8ig!)  
 

Útmutató

Utólag tett rájegyzés:

1901. maj 11.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólagos datálása hibás. A levéltöredék tematikailag
Móricz István
Móricz István
1901. június 6. és 11. között írt leveleivel áll kapcsolatban.
Móricz István
Móricz István
az általunk június 7-re datált levelében írja
Móricznak
Móricz Zsigmond
, hogy a tanítványait "holnap után, azaz vasárnap" fogja vizsgáztatni. Ebből következően ebben a levélben is említett vizsga június 9-ére esett. A "most vasárnap" megfogalmazásból következően a megírás ideje a június 3-ai hét valamelyik napja. A szöveg egy, az azt megelőző levélben említett gazdasági tanfolyamot is érint, amelynek elvégzését
Móricz István
Móricz István
fontolgatja. A júniusi levelek közül egyben, a június 7-ére keltezettben merül fel ez az ötlet. Amennyiben ez az előzménye a jelen levélnek, úgy a megírás ideje csak június 8., a vizsgáztatást megelőző nap lehet.

 
image
image
image
image