Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Ha nem irtam eddig, meg volt az oka, most nagy gyönyörüségemnek tartom, ha irok neked, és egészen úgy tetszik, mintha veled beszélgetnék, igaz hogy 3 nap választ el tőlled, még a levél megfordul, de tudom, hogy neked több dolgod van mint nekem, hát nem kívánom hogy minden levelemre válaszolj, elég ha minden másodikra írsz.  
  Most Vasárnap lesz a vizsga a gyerekekkel, s azután megszűnök minden dologtól, s három unalmas hónap áll előttem dolog nélkül. Nem akarom azonban elvesztegetni az időt tétlenül, s beállok segéd jegyzőnek, dijtalanul ugyan, de azért mégis bizonyos végeredménnyel, a melynél W=út/2.
n
Jegyzet A W a munka fizikai fogalmának jelölője. A fizetés nélküli segédjegyzőség a képlet szerint egyelőre félút
Móricz István
Móricz István
számára
A jegyzö megigérte, hogy ha 3 hónapig, az az Szeptemberig gyakornokoskodom, ad egy bizonyitványt egy évi gyakorlatról, s belevezet az irodai titkokba, annyira, hogy a jegyzői tanfolyamra elmehetek, a hova VIII.
oszt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
osztályos
bizonyitvány és 1 évi gyakorlat szükséges. Éretségi mellőzhető. Egy évi tanfolyam után
után
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
megkapja az ember a jegyzői oklevelet, és csak egy szerencse kell hozzá, s már 2 év mulva beválaszthatják az embert valami jegyzőségbe s úr haláláig. A mi jegyzőnk öreg ember, nem dolgozik semmit, a segédjei végzik azt helyette, ő csupán a nevét írja alá az aktáknak, s felmegy az évi jövedelme 2-3000
frtra.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintra.
Most az is kecsegtet, hogy 2-3 év alatt bejön az állam
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, s először is azokat nevezik ki, a kik VIII. osztályt végeztek és jegyzői tanfolyamot végeztek. Szóval mint láthatod meg van bennem a törekvés minden áron, hogy ember legyen belőlem, csak az Isten adjon hozzá szerencsét. A mit az előbbi levelemben
n
Jegyzet Lásd
Móricz István
Móricz István
1906. június 7-i levelét.
írtam a gazdasági tanfolyamról, az még mindig pártolandó, és megfontolandó tény. Mindenhez volna kedvem, csak a tanítóságra nem, pedig most a képesítőt is letehetném osztályvizsga nélkül, ezt ugyan
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám is ellenezte.  
  Én nem tudom mi lesz a termésemmel, már 1/2 hónapja, hogy nem volt eső és mindenem megsült. Most borul az ég, s talán ád az ég egy kis esőt. Joszli
 [?]
[unclear1]
zsidó, meg Lágy ület
 [?]
[unclear1]
", meg "Kutya csont" zsidók vállvetett akarattal közösen megakarják venni a termésemet, – hogy kiragadjanak a menthetetlen bukástól – mint ők mondják – 160
frtért,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintért,
de
Edesapám
Móricz Bálint
nem hagyja ígyis oda adni, – gondolván nekünk is megér annyit.  
  Szemeim annyira megerősödtek, hogy képes volnék 1 hétig éjjel nappal pihenés nélkül írni vagy olvasni.  
  Az időm különben elég kellemesen telik el. Délutánonként kimegyünk kacsázni. A multkor löttem egy vadkacsát, s a mint elsö lövésem sikerült elpáholtak a kopók, jegyző stb. persze tréfából, a min mulat az ember.
n
Jegyzet A magyar vadászhagyományokban szereplő egyik avatási ceremóniáról van szó. A szokás szerint az első sikeresen elejtett állat után a vadászt társai a vadra fektetik, és néhány botütést mérnek rá, ezzel az adott vadfaj vadászává avatják. Forrás: Takács Frigyes, "Vadászszokások, hagyományok 4. A vadászavatás", Nimród 99, 3. sz. (2011): 30–31.
Megeszem minden nap 5 liter cseresznyét. Most is van az asztalomon 3 tállal, nem tudok mit csinálni vele, míg ezt leírtam, ujra hoztak egy kis kosárral. A Julu
 [?]
[unclear1]
legalább 2-3000
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
kiárul cseresznyéből. Szeretnék küldeni
Édes anyáméknak
, de nem tudok hogy, igen rossz a közlekedés. Most ujra hoztak egy tarisznyával. Mit szólnál hozzá ha küldenék egy rakatot
 [?]
[unclear1]
valami skatulyával. Nem törne é össze, vagy érdemes é, én igen örömest küldenék. Annyi zöld szilvám van, hogy most is majd letöri az ágat. Meggyem is lesz vagy 3 puttonnal.
(: u. i. Küldhetnél valami tudományos könyvet, szeretnék valamit olvasni, de valami okosat. Mert egész prédikátor vagyok a papomnak én írok predikátiót, persze azt mondom, hogy Szász KárolyKOHA_AUTH:125639 ,Ifjabb Szász KárolyKOHA_AUTH:125639 (1829–1905) költő, író, műfordító, református püspök, az MTA tagja. Írt és fordított is prédikációkat. Fia, Legifjabb Szász KárolyKOHA_AUTH:125641 később fontos szerepet játszott Móricz ZsigmondKOHA_AUTH:120256 és a Móricz-testvérek pályakezdésében. Szász KárolyKOHA_AUTH:125639 műveinek első összegyűjtött bibliográfiáját legifj. Szász KárolyKOHA_AUTH:125641 megbízásából Móricz ZsigmondKOHA_AUTH:120256 állította össze 1905-ben: [Móricz Zsigmond], „Szász Károly r. t. 1854–1904”, Magyar Tud. Akadémiai Almanach 43 (1905): 215–231.. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:325.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:710–711. GulyásKOHA_AUTH:111580 , Gulyás LajosKOHA_AUTH:111580 (1843–1904) kisújszállási evangélikus református lelkész, a Kisújszállási Főgimnázium igazgatótanácsának elnöke. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 3:1551–1552. stb. írta, és igen dicséri, ha megtudná a csalást össze szidna nagy lelkendéssel papolja én pedig élvezem:)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Egyéb dolgaim akadván, most folytatom a levelet. Várom
Édes Apámat
Móricz Bálint
minden pillanatban. Már egyfertály 10re, és még most sem érkezett meg. Igaz, hogy tegnap előtt is ekkor jött, mert szegény
Perbenyikbe
Perbenyik
dolgozik. Iskolát épít, s nem jöhet hamar haza. Különben most ő tart pénzzel, mert az én fizetésem nagy része vagy befolyt, vagy kinn veszett, még van valami kint, de addig nem adják meg, míg a cseresznye el nem kél. Jó vacsorára várom: Hagymás zsírba pergeltem karikára vágott krumplit, ez jól megsült, s én erősen bepaprikáztam, aztán mellé öntöttem salátát.  
  Különben én a magam gazdasszonya vagyok, és úgy élek a mint nekem tetszik, urasan. A mai kosztom pl. ez volt: Reggel 8 órakor: cseresznye kenyérrel, 10 órakor egy karé zsíros pirítós. Délben főztem krumpli levest, és az említett vacsorát. A krumpli levest úgy csinálom, mint amazt, azzal a kűlömbséggel, hogy midőn már puhának érzem, vizet töltök rá és petrezselymet teszek rá. A vacsora volt retek, valyas kenyér, író s a sütemény. Olcsón kiállítom, nem kerül egy fillérembe se jóformán, de azért a papom is megnyalná utánna a száját. Igaz hogy egyszer pottyan, másszor koppan. Tegnap például egész nap cseresznyét és kenyeret ettem, tegnap előtt is, de azért olyan kövér vagyok, hogy még.  
  (: Most ez itt az uj nóta:
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Elül megyen Joszli, Lágy ület meg
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, Kutyacsonttal sorba… Ez a 3 zsidó gúny neve. Igen érdekes 3 alak és nagyon rájuk illik a név, választani sem lehetett volna külömbet. Rókamáj a mult héten halt meg, Isten nyugtassa.  
  (Csak az egy hibám van, hogy igen czigarettázom, de nem veszem észre, hogy ártana. Egy nap elszívok 6–8ig!)  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1901. maj 11.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólagos datálása hibás. A levéltöredék tematikailag
Móricz István
Móricz István
1901. június 6. és 11. között írt leveleivel áll kapcsolatban.
Móricz István
Móricz István
az általunk június 7-re datált levelében írja
Móricznak
Móricz Zsigmond
, hogy a tanítványait "holnap után, azaz vasárnap" fogja vizsgáztatni. Ebből következően ebben a levélben is említett vizsga június 9-ére esett. A "most vasárnap" megfogalmazásból következően a megírás ideje a június 3-ai hét valamelyik napja. A szöveg egy, az azt megelőző levélben említett gazdasági tanfolyamot is érint, amelynek elvégzését
Móricz István
Móricz István
fontolgatja. A júniusi levelek közül egyben, a június 7-ére keltezettben merül fel ez az ötlet. Amennyiben ez az előzménye a jelen levélnek, úgy a megírás ideje csak június 8., a vizsgáztatást megelőző nap lehet.

 
image
image
image
image