Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
Likér
Likér
, 1912. július 4.  
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
Sógor!  
  Ha még nem volna későn, t. i. ha még nem indultál el a , nagyon megkérnélek valamire:  
  Légy szives az idecsatolt ábrákon feltüntetett tárgyakat részemre beszerezni s vagy magaddal hozni, vagy – még okosabb – postán elküldeni cimemre. Költségeidet kamatostul megtéritem.  
  A beszerzendő tárgyak: Az I. ábra szerint 6 drb. kabátakasztó; a II. ábra szerint 4 drb. nadrágszoritó és az ugyancsak csatolt vignetta (:amely azomban időnként szomorú:) szerint 2 pár cipősámfa,
Lehet 42–44 sz. is
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Holics Jenő
amely legjutányosabban kapható a "Selmecbányai Cipőgyár” fiókjában a Rákóczy uton, különösen, ha bemondod, hogy
Nyustyára
Nyustya
Holics Jenő
Holics Jenő
urnak vevődik. Ugyanebből a fiókból légy szives egyuttal 2x6=12 drb tyukszemtapaszt is hozni. Ez is bemondandó, hogy
Holics
Holics Jenő
urnak vevődik s akkor a boltos nem sokat evődik, hanem 2 koronáért ad 12 darabot. Itt azomban meg kell jegyeznem, hogy a tyukszemtapasz nem a III., hanem a IV. ábra szerinti legyen, mert a III-as tapasztalatom szerint roszabb, mint a IV-es. Szivességedért előre is hálás köszönetemet fejezem ki, levelemet pedig azzal fejezem be, hogy most már – félig meddig rendben lévén a lakással, mielőbb várunk a együtt s addig is csókolunk mindannyitokat igaz szeretettel és kiváló tisztelettel
Mama
Szklenár Teréz
és
Jenő
Holics Jenő
Aláírás
[kézváltás] Holics Jenő
 
  Mellékelve 4 drb. ábra 2 lapon  
  és 1 drb. vignetta...  
 
cipősámfa
[kézváltás] Holics Jenő
 
 
 
print
  Roosevelt II 41–43 7–8
Lehet 42–44 is!! sz
[kézváltás] Holics Jenő
 
 
 
 

Melléklet ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság  
  VIII., Üllői-út 18.  
   
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak
Budapest
Budapest
 
   
  Van szerencsénk szóbeli megállapodásunkat a következőkben igazolni:  
  Mi megbízzuk
Nagyságodat
Móricz Zsigmond
és Nagyságod vállalkozik arra, hogy magyar népmesék nyomán gyermekek részére egy művet írjon
n
Jegyzet A szerződés a mű megírására végül nem köttetett meg, a munkát
Móricz
Móricz Zsigmond
nem vállalta el. Lásd bővebben:
Móricz
Móricz Zsigmond
őszi levelében.
és
Nagyságod
Móricz Zsigmond
ezennel átruházza reánk ezen megírandó műve kizá
Törölt
« ó »
r
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ólagos és kor
Törölt
« ó »
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
átlan szerzői és kiadói jogát.  
  Mi tudomásul vesszük, hogy
Nagyságod
Móricz Zsigmond
ezen műben mintegy 50 mesét fog feldolgozni, körülbelül 20 ívnyi terjedelemben.  
  A teljesen sajtókész kéziratot legkésőbb 1913. augusz
Törölt
« ni »
tu
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
s 30-ig tartozik
Nagyságod
Móricz Zsigmond
nekünk átadni.  
  Tiszteletdíjul fizetünk
Nagyságodnak
Móricz Zsigmond
, bármely kiadás után, minden egyes eladott példány bolti árából 10%-ot. A vonatkozó elszámolást minden év szeptember 15-én fogjuk megejteni.  
  A sajtókész teljes kézirat átszolgáltatásakor készpénzben előlegként
1500.-K,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
1500. Koronát,
Jegyzet: NagyságodKOHA_AUTH:120256 b. becses kívánságára az előleg összegét megfelelően felemeltük.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
azaz Egyezerötszáz koronát fizetünk
Nagyságodnak
Móricz Zsigmond
; természetesen mindaddig, míg a
Nagyságodnak
Móricz Zsigmond
járó honoráriumból a kifizetett előleg ki nem kerül, honorárium fizetésre
Nagyságod
Móricz Zsigmond
igényt nem tarthat.  
  A mű bolti árát és kiállítását a körülményektől függőleg mindenkor mi szabadon állapítjuk meg.  
  A revizió
n
Jegyzet Szövegellenőrzés (latin).
és korrektura
Nagyságod
Móricz Zsigmond
joga és kötelessége. Ezen mű elsődleges kiadásából 10 példányra, minden netáni más kiadásból pedig 2–2 tiszteletpéldányra van
Nagyságodnak
Móricz Zsigmond
igénye.  
 
Nagyságod
Móricz Zsigmond
kijelenti, hogy a jelen megállapodásban körülírt mesekönyvhöz hasonlót ez idő szerint nem szándékozik írni és amennyiben bármikor későbbi időpontban még egy meséskönyvet óhajtana írni, úgy annak kiadását a jelen megállapodásban foglalt feltételek mellett nekünk biztosítja. Amennyiben ezen mű kiadására valamely oknál fogva nem vállalkozhatnánk,
Nagyságod
Móricz Zsigmond
sz
Törölt
« b »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
bad kezet nyer.  
  Egyben tudomásul vesszük, hogy
Nagyságod
Móricz Zsigmond
lépéseket tett aziránt, hogy a jelen megállapodásban körülírt mű a Nyugat Könyvkiadó
rt.-gal
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
részvénytársasággal
fennálló opcionális szerződése alól kibocsáttassék.
n
Jegyzet Valószínűleg a Boldog világ   c. kötet kapcsán kötött Nyugat-szerződésre céloz. A művet lásd: Móricz Zsigmond, Boldog világ. Móricz Zsigmond összes állatmeséi (Budapest: Nyugat Kiadó, 1912).
 
 
Budapest
Budapest
, 1913 április 8.  
  Kíváló tisztelettel  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image