Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Úgy tizenöt éve lehet, hogy egy karácsonyi vakáció alkalmából ön haza látogatott
Sárospatakra
Sárospatak
a kedves szüleihez s a testvérek között ott talált egy idegen kisdiákot is, aki kedves öccsével
Miklóssal
Móricz Miklós
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
akkor tanúlta a deklina
Törölt
« t »
c
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
io
n
Jegyzet Névszóragozás (latin).
meg a conjugacio
n
Jegyzet Igeragozás (latin).
elemeit, aki az öccsökkel együtt hódoló tisztelettel nézett fel önre mint kisújszállási VIII. gimnazistára, s egyszersmind a család szemefényére. Erre az időre; erre az alkalomra ön talán már nemis emlékszik. – A kisdiákból azóta református pap lett, önből országhíres író. Az a református pap én vagyok.  
  Amaz egyszeri találkozás, s különösen az ön irodalmi tekintélye bátorít fel arra, hogy a mellékelt színdarabot önhöz küldjem szíves elolvasás, megbírálás, aztán elhelyezés vagy visszaküldés végett. Mint diák többször elismerést szereztem pennámmal, s mint
utrechti
Utrecht
studens
n
Jegyzet Diák (latin).
országos hírt is arattam egy ottani beszédemmel, amit a Budapesti Hírlap közölt.
n
Jegyzet "Magyar ifju beszéde Utrechtben", Budapesti Hírlap, 1908. febr. 9., 33–34.
Most hogy falusi magányomban újból háborgatnak a régi ideálok,
Törölt
« s »
áldozni szeretnék. De vajjon nem szól-e nékem is a
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
tilalma?
n
Jegyzet Feltehetően A nagy titok   c. epigrammára gondolt: „Jót s jól ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted, / szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”
S még ha szabadna is, venném-e valami hasznát a mai konkurrens világban?  
  Hogy e két kérdésre feleletet kapjak, ezért küldöm önhöz első nagyobb írásomat. Beküldtem volt a Nemzetihez is, de ott figyelemre se méltatták. Ez nem lepett meg, mert amikor írtam, magam is – színpadi ismeret és ismertség hiányában olvasásra szántam.  
  Újból kérem tehát önt, szíveskedjék átolvasni a mellékelt darabot, becses véleményét róla megküldeni, s ha lehetséges, valahol leközöltetni kegyeskedjék.  
  Kiváló tisztelettel vagyok  
 
Oláhdellőn
Oláhdellő
. 1912. jul. 5.  
 
p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
posta
Marosugra
Marosugra
.  
 
Nagy Lajos
Nagy Lajos
Aláírás
 
 
ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református
lelkész.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image