Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Singer és Wolfner  
  Könyvkereskedése és Könyvkiadóhivatala  
  A Magyar Figyelő  
  Az Uj Idők Magyar Lányok  
  Müvészet Az Én Ujságom  
  szerkesztősége és kiadóhivatala  
  Az Egyetemes Regénytár  
  kiadóhivatala  
  Telefon 160-20 160-21  
  Cheque-Conto: Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön
r.-t.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
részvénytársaság
 
  Postatakarékpénztári cheque-conto 5844.  
 
Budapest
Budapest
, 19
typewriting
 
  VI., Andrássy út 10.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Ez évben meglepetést kivánunk szerezni az iróknak azzal, hogy az idei Almanachba  
n
Jegyzet Herczeg Ferenc szerk., Mikszáth Almanach az 1913-dik évre (Budapest: Singer és Wolfner Kiadó, 1913).
nem kérünk tőlük uj novellát, hanem az eddigi elbeszéléseik legszebbikét – akár lapban, akár könyvben jelentek meg – fogjuk közölni. Sziveskedjék novellái közt azt a két-három munkát
n
Jegyzet Végül a Hét krajcár   jelent meg az Almanachban   . Lásd: Móricz Zsigmond, "Hét krajcár", in Mikszáth Almanach az 1913-dik évre, szerk. Herczeg Ferenc (Budapest: Singer és Wolfner Kiadó, 1913), 164–170.
kijelölni, amelyiket legjobbnak tart és cimünkre elküldeni. Ha a kéziratot nincs módjában elküldeni, ugy kérjük, sziveskedjék megirni, milyen cim alatt, hol és mikor jelentek meg azok, hogy mi beszerezhessük. A beküldött vagy kijelölt 2-3 novella közül az Almanach  
szerkesztője
Herczeg Ferenc
fogja kiválasztani a legmegfelelőbbet. A beküldés határideje julius 20-ika. Az elbeszélés lehetőleg hosszu ne legyen.  
  Mielőbbi választ kérünk.  
  Szivélyes üdvözlettel  
 
Singer és Wolfner
Aláírás
[kézváltás] Wolfner József
 
 
1912
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 

Útmutató:

Levélíró: Céges aláírás
Wolfner József
Wolfner József
kézírásával.
 
image
image