Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  julius 8án  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  tíz nap előtt azon kéréssel fordultam Önhöz,
n
Jegyzet Lásd:
Klein
Klein Stefan Isidor
korábbi levelében.
sziveskedjék nekem abbeli engedélyét megadni, hogy „Magyarosan   ” c. egyfelvonásosát
n
Jegyzet A mű
Klein
Klein Stefan Isidor
által fordított megjelenéséről nem tudunk. Magyar megjelenés: Móricz Zsigmond, "Magyarosan", in Móricz Zsigmond, Falu. Három színdarab (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911), 35–65.
a „Wiener Schauspielhaus”
n
Jegyzet A 20. század elején kabaréként indult, majd 1913-tól moziként funkcionált.
igazgatója,
Stefan Grossmann
számára lefordíthassam. Mivel mai napig feleletet nem kaptam, megismétlem kérésemet és kérem, sziveskedjék nekem az esetben is felelni, ha nem hajlandó nekem a fordítási engedélyt megadni, hogy magam
Grossmann
ur előtt, akinek megigértem, hogy a darabot, ha ön beleegyezik, lefordítom, igazolhassam. A „Wiener Schauspielhaus” nem valami utolsó rangu szinház, mely olcsó babérokra és pénzszerzésre törekszik, utóbbira legkevésbbé, mivel nem magánvállalat, hanem egyedül a drámai művészeteket szolgálni akaró szinház, melynek
Gerhart Hauptmann
n
Jegyzet
Gerhart Hauptmann
(1862–1946) német drámaíró.
(Gabriel Schillings Flucht   )
n
Jegyzet Gerhart Hauptmann, Gabriel Schillings Flucht (Berlin: S. Fischer Verlag, 1912).
és
Hermann Bahr
Bahr Hermann
n
Jegyzet
Hermann Bahr
Bahr Hermann
(1863–1934) osztrák író, drámaíró, színikritikus
(Das Prinziep   )
n
Jegyzet Hermann Bahr, Das Prinzip (Berlin: S. Fischer Verlag, 1912).
is átengedték utolsó darabjukat.  
  Kérem tehát
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
feleletét és vagyok kiváló tisztelettel mindenben és mindenkor  
  készséges szolgája  
 
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
 
cand. phil.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
candidatus philosophiae
n
Jegyzet Doktorjelölt.
Klein
Klein Stefan Isidor
1910-től 1913-ig a
bécsi
egyetemen történelmet, német tanulmányokat, filozófiát, oktatást és pszichológiát tanult.
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
 
 
Holics
,
Nyitra megye
 
 

Útmutató

Datlálás indoklása: A levélen július 8. szerepel. Az 1912. évi dátumra a többi olyan levélből lehet következtetni, amelyekben
Stefan Grossmannról
szó van. Jelen levél arról árulkodik, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
még nem tud
Grossmann
és színháza jelentőségéről, az 1913. január 18-án kelt levélfogalmazványában viszont már arra kéri
Kleint
Klein Stefan Isidor
, hogy a Kvitt   c. darabját csak mutassa meg, azaz már tisztában van
Grossmann
kilétét illetően. Jelen levél tehát 1913 előtti, s mivel
Klein
Klein Stefan Isidor
1911. november 14-én veszi fel a kapcsolatot
Móriczcal
Móricz Zsigmond
, csak az 1912. július 8-i keletkezési dátum jöhet szóba. Jelen levélben
Klein
Klein Stefan Isidor
egy tíz nappal korábbi levelére hivatkozik. Az előzménylevél datálatlan, de ha jelen feltételezésünk helyes, akkor annak helyes datálása: 1912. június 28.
 
image
image