Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  julius 8án  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  tíz nap előtt azon kéréssel fordultam Önhöz,
n
Jegyzet Lásd:
Klein
Klein Stefan Isidor
korábbi levelében.
sziveskedjék nekem abbeli engedélyét megadni, hogy „Magyarosan   ” c. egyfelvonásosát
n
Jegyzet A mű
Klein
Klein Stefan Isidor
által fordított megjelenéséről nem tudunk. Magyar megjelenés: Móricz Zsigmond, "Magyarosan", in Móricz Zsigmond, Falu. Három színdarab (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911), 35–65.
a „Wiener Schauspielhaus”
n
Jegyzet A 20. század elején kabaréként indult, majd 1913-tól moziként funkcionált.
igazgatója,
Stefan Grossmann
Grossmann Stefan
számára lefordíthassam. Mivel mai napig feleletet nem kaptam, megismétlem kérésemet és kérem, sziveskedjék nekem az esetben is felelni, ha nem hajlandó nekem a fordítási engedélyt megadni, hogy magam
Grossmann
Grossmann Stefan
ur előtt, akinek megigértem, hogy a darabot, ha ön beleegyezik, lefordítom, igazolhassam. A „Wiener Schauspielhaus” nem valami utolsó rangu szinház, mely olcsó babérokra és pénzszerzésre törekszik, utóbbira legkevésbbé, mivel nem magánvállalat, hanem egyedül a drámai művészeteket szolgálni akaró szinház, melynek
Gerhart Hauptmann
Hauptmann Gerhart
n
Jegyzet
Gerhart Hauptmann
Hauptmann Gerhart
(1862–1946) német drámaíró.
(Gabriel Schillings Flucht   )
n
Jegyzet Gerhart Hauptmann, Gabriel Schillings Flucht (Berlin: S. Fischer Verlag, 1912).
és
Hermann Bahr
Bahr Hermann
n
Jegyzet
Hermann Bahr
Bahr Hermann
(1863–1934) osztrák író, drámaíró, színikritikus
(Das Prinziep   )
n
Jegyzet Hermann Bahr, Das Prinzip (Berlin: S. Fischer Verlag, 1912).
is átengedték utolsó darabjukat.  
  Kérem tehát
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
feleletét és vagyok kiváló tisztelettel mindenben és mindenkor  
  készséges szolgája  
 
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
Aláírás
 
 
cand. phil.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
candidatus philosophiae
n
Jegyzet Doktorjelölt.
Klein
Klein Stefan Isidor
1910-től 1913-ig a
bécsi
Bécs
egyetemen történelmet, német tanulmányokat, filozófiát, oktatást és pszichológiát tanult.
Stefan I Klein
Klein Stefan Isidor
 
 
Holics
Holics
,
Nyitra megye
Nyitra vármegye
 
 

Útmutató:

Datlálás indoklása: A levélen július 8. szerepel. Az 1912. évi dátumra a többi olyan levélből lehet következtetni, amelyekben
Stefan Grossmannról
Stefan Grossmann
szó van. Jelen levél arról árulkodik, hogy
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
még nem tud
Grossmann
Stefan Grossmann
és színháza jelentőségéről, az 1913. január 18-án kelt levélfogalmazványában viszont már arra kéri
Kleint
Klein Stefan Isidor
, hogy a Kvitt   c. darabját csak
Grossmann-nak
Stefan Grossmann
mutassa meg, azaz már tisztában van
Grossmann
Stefan Grossmann
kilétét illetően. Jelen levél tehát 1913 előtti, s mivel
Klein
Klein Stefan Isidor
1911. november 14-én veszi fel a kapcsolatot
Móriczcal
Móricz Zsigmond
, csak az 1912. július 8-i keletkezési dátum jöhet szóba. Jelen levélben
Klein
Klein Stefan Isidor
egy tíz nappal korábbi levelére hivatkozik. Az előzménylevél datálatlan, de ha jelen feltételezésünk helyes, akkor annak helyes datálása: 1912. június 28.
 
image
image