Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
öcsém!  
  Most vagy soha! Beadtam a pályázati kérelmemet egy megűresedett irnoki állásra,
n
Jegyzet
Pallagi László
Pallagi László
kolozsvári
Kolozsvár
törvényszéki telekkönyvi átalakító díjnokot az 1913. április 26-i közlöny értesítése szerint végül a
szilágysomlyói
Szilágysomlyó
járásbírósághoz nevezték ki írnoknak. Forrás: Pesti Napló, 1913. ápr. 27., 39.
Eperjesre
Eperjes
, ideje volna kinevezéshez jutni, most már 14ik éve, hogy állami szolgálatban vagyok,
s a mi lényeges ezen időből 12ik éve, hogy telekkönyi átalakitó szakkdijnok vagyok,
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tehát a kinevezés elérhetésére is van elég okom. Arra kérnélek tehát légyszíves egy protekcziót szerezni az igazságűgyminiszteriumban, illetve egy olyat a ki az
eperjesi
Eperjes
irnoki állásra leendő kineveztetésemet kieszközölné, szóval egy befolyásos embert. Kineveztetésem érdekében elsősorban kérlek, hogy ha lehetséges
Tiszával
Tisza István
n
Jegyzet
Tisza István
Tisza István
(1861–1918) politikus, ez idő tájt egyebek közt a pénzügyi- és közigazgatási bizottságok tagja.
beszélj, mert ha az igéretet tesz biztos a kineveztetésem, továbbá a kerűleti képviselőnkkel
Barabás Bélával
Barabás Béla
n
Jegyzet
Barabás Béla
Barabás Béla
(1855–1934) jogász, parlamenti képviselő.
a kinek választója vagyok, légy szíves elmenni
Kemény Andor
Kemény Andor
n
Jegyzet
Kemény Andor
Kemény Andor
(1862–1926) jogi doktor, törvényszéki bíró.
urhoz is, ki az Igazságűgy miniszterium VIII osztály referense táblabirói ranggal, ki személyes ismerősöm s tudom, hogy szívesen tesz lépést érdekemben, de hát egyszer illetlen is ilyen nagy emberekkel leveleznem, másodszor ha te leszel szives közbe vetni magadat – biztosabb czélom elnyerése, én ennyit tudok megnevezni, de te bizonnyára jobban megtalálod annak a módját ha akarod. –  
  Ami az egészségemet illeti, nap
Törölt
« ról »
nap
Törölt
« ra »
után
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
erősödöm, mikor haza jöttem 67 kiló, ma 72 kilós vagyok s dolgozom kitartóan most már mint régen, kora reggeltől késő estig, mert sok kell most a pénzből egy hattagu családnak.-  
  Máskülömben hála istennek mindnyájan egészségesek vagyunk. –  
  Ujból kérlek tehát, ne vond meg tőllem ezt a segítséget, sőtt tőled telhetőleg mozgass meg mindent a mit tehetsz, az isten megáld érte.  
  Elsősorban eszem azt az aranyos kisbabáidat
Virágot
Móricz Virág
és
Gyöngyikét
Móricz Gyöngyi
, csókolom
Jankát
Holics Janka
s kezét, ugyszintén téged s az egész családodnak kitűnő egészséget kiván s ölel mindnyájatokat  
 
Laczi
Pallagi László
bátyátok
Aláírás
.  
 
Szsomlyón
Szilágysomlyó
912 jul. 11én. –  
  u: i. az
Eperjesi
Eperjes
pályázat circa a jövő héten Kedden Szerdán érkezhet a minisztériumba. –  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image