Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Olyan ez a
falu
Bodrogszentes
,
n
Jegyzet A hely azonosítását
Móricz István
Móricz István
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött 1901. június 6-i levele , illetve a jelen levélben szereplő tartalmi utalás alapján végeztük el.
mint
Imreg
Imreg
, azzal a külömbséggel, hogy nagy szocialista, még pedig az ő fogalmuk szerint. Nekem például azt mondták; "Ne féljék tanító úr, magát nem báncsuk, mer hát a tanító nem olyan úr mint más, hanem szegényebb nállunk, azér eltarcsuk, de mán pap nem kéll nekűnk, tugygyuk mink azt köny' nekűl a mit ű mond!" Ez ugyan nagy vigasztalás nekem, hogy még a csucsulista
n
Jegyzet Szocialista (népies).
se néz semminek. Különben igen szeretnek, pedíghát igen félek a holnapi nap kimenetelétől, mert már 3 hónapja nem láttam gyereket az iskolaban, úgy szedem őket össze holnapra, ha házról házra járok rimánkodni, meg egy kis áldomást venni, mer hiszen azt mondják hogy: "Nem leszen az én fiambúl pap úgyse, minek annak ekzsámen!"
n
Jegyzet Vizsga (latin).
 
  Egy 11 éves
gyek
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gyerek
azt monta nekem, mikor mondtam neki hogy jöjön vagy harom nap legaláb vízsga előtt iskolab
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: sérülés.
Egység: szó.
– ez volt a legjobb tanítványom, és legszerényebb –: Há menjik kee’ marhát őrizni helyettem, maj akkor ejövök, ugy se tudok mán én semmit, csak a Hunokat, abból is keveset." Ha megvertem volna érte Isten őrízz, holnap apja, anyja, sógora, nagyanyja stb… itt lett volna veszekedni, hogy hát míre való az ű gyerekit megverni, nem kell
gyek
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gyerek
beszédre adni semmit, mer ha még ez egyszer így lesz, felfordúl az iskola, pedig 50 pengője fekszik benne. A multkor megvertem egy gyereket, az apja feljött veszekedni, én nem szóltam semmit, hanem megkaptam a haját, és a hátán a ruhát, s úgy kilöktem, hogy az udvar közepén állt meg. Hát azóta szűnt a feljárogatás, mer a tanító úr hevest ember, hát ha az ad egy pofont, elmehetek vele az anyám keserves kinjába. Azóta nagy a respekt. Igaz, hogy 3ad nap az az ember a sötétbe vas ruddal
kart
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
akart
agyon verni, de én a zsebembe nyultam a revolverért, a mi nincs és nem is volt, s megugrott tisztességesen. Egy lakodalom nem mulhat el, hogy ott ne volnék,
merhát
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mert hát
a rektornak muszály ott lenni. De egy templomi éneklés sem mulik el, hogy bele ne sülnénk az énekbe, mer a
szentesi
Bodrogszentes
nép jó kántora maga magának, s arra törekszik, hogy az ű hangját hallják ki a többi kőzől, s félre viszi, de azért a rektor a hibás. Azután meg ha nagy kinnal felhoznak egy véka gabonát, muszály áldomást venni, mer a tandíjat nem hozza meg 3 hónapig. Igazán olyan rémisztő érdekes ez a
Szentesi
Bodrogszentes
élet. Én már nem adok rájuk semmit sem, mer a szép szó rosszabb, a goromba még inkább, hát rájuk sem űgyelek.  
  No de már elég a fecsegésből, habár kedvem volna még két lapot tele írni; majd megtudom a te leveled szavazatából, hogy mi a véleményed. Jaj szaladni kell ki mer a cseresznyétől rám jött a czifra.  
  Szervusz. Csókollak számtalanszor szerető testvéred  
  1901. 6/11.  
  u.i. Már addig míg nem irsz nem fogok irni no sokba
 [?]
[unclear1]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
nem
 [?]
[unclear1]
nagy kedvem van hozzá.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image