Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Dr.
Veigelsberg Viktor
Veigelsberg Viktor
n
Jegyzet
Veigelsberg Viktor
Veigelsberg Viktor
(1875–1958)
Ignotus
Ignotus
testvére, a Nyugat jogtanácsosa, felügyelő bizottságának tagja.
 
  ügyvéd  
  V., Zoltán-utca 11.  
  telefon 192.  
 
Budapest
Budapest
191
typewriting
 
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
 
Budapest
Budapest
.  
  Mélyen tisztelt, Kedves
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Nyolcz koronát küldtem el mai napon
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
cimére. – Az öreg
Zsidó
Gárdos Alfréd
szerint nekünk van igazunk – ezt ő nem bánja. – De, ha már neki nincs igaza, azt ne kivánjuk, hogy ő egy koronát meg ne tartson, ha már kettőt vissza kell adni. – Ezt én teljes ügyvédi sikernek tartom és örülnék, ha Nagyságos Uram is ezen véleményen lenne. –  
  Mellékelem a nekem átadott elismervényt is. –  
  A Lampel ügyben csak annyit tudok most irni, hogy a
kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
királyi
Táblától ma vett végzés szerint a törvényszéknek az a végzése, amelyben a Lampelék zárlat elrendelése iránti kérelmet elutasitja, helybenmaradt. – Tehát zárlat nem lesz! Félsiker! Remélem, hogy ezután is csak jót fogok tudni irni, de mint legnagyobb jóltevömnek szivből kivánom, hogy – mint ügyvéddel – még velem se legyen dolga. – Ez mifelénk egy nagyon jó kivánság. –  
  Alázatos tisztelettel  
  kész hive  
 
Kertész István
Kertész István
Aláírás
n
Jegyzet
Kertész István
Kertész István
(1890–1939) ügyvéd, író, 1913 és 1923 között költeményei és prózai írásai jelentek meg a Nyugatban.
[kézváltás] Kertész István
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image