Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Moricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői ut 95.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
1912
Törölt
« Aug »
Juli 25.  
  Tekintetes  
 
Moricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  urnak  
 
Bpesten
Budapest
 
  A mondott időben vagyis Szerdán a mázolási munkát
Leányfalun
Leányfalu
elkezdtem, és e mai napon pedig másodmagammal kimegyek a munka mielőbbi sikeres lebonyolítása miatt.  
  Mivel azonban a már kiszállított anyagon kívül ma ismét óhajtok anyagot kivinni, hogy a végleges színeket is megállapíthassuk, (mely
Törölt
« et vagy »
ma vagy pedig holnap véglegesíthető lenne) tisztelettel kérem aziránt miszerint szíveskedjen pillanatnyi pénzzavarom miatt 50
kort
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
jelen soraim átadójának kiutalni, melyet egyben köszönettel nyugtázok.  
  A jövés menés, és a segédeknek előlegezés miatti kiadásaim végett bátorkodom fenti kérelmem előterjeszteni, remélve hogy
nem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
veszi zaklatásnak az ügyet.  
  Kiváló tisztelettel  
 
Szilágyi
Szilágyi Antal
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image