Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
1912
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  Nagyságos  
 
Zsigmond
Móricz Zsigmond
író úrnak  
  a Nyugat címén
n
Jegyzet Idegen kéz által áthúzva.
 
 
I 49
[kézváltás] ismeretlen
 
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Lónyai utca 18.
n
Jegyzet Idegen kéz által áthúzva.
 
 
   
Üllői út 95.
[kézváltás] ismeretlen
 
 
Révész Andor
Révész Andor
n
Jegyzet
Révész Andor
Révész Andor
(1896–1970) író, újságíró, műfordító.
 
 
Szombathely
Szombathely
 
  Szelestey utca  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Szombathely
Szombathely
, 1912. aug. 6.  
  Szelestey utca.  
  Mélyen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
.  
  Hivatkozva a Revue de Hongrie és a Nyugat július 16. számában megjelent kritikákra („La littérature hongroise à l’étranger”
n
Jegyzet "La littérature hongroise à l’étranger", Revue de Hongrie 10 (1912): 2:76.
és „A magyar irodalom külföldön”),
n
Jegyzet Laczkó Géza, "A magyar irodalom külföldön", Nyugat 5 (1912): 2:156–157.
amelyek a
párisi
Párizs
Revue des Études Littéraires júniusi számában megjelent cikkemmel
n
Jegyzet Magyarul: Révész Andor, "A mai magyar költészet", Alföldi Szemle 1, 1. sz. (1913): 5–6.
foglalkoznak, tisztelettel értesítem, hogy ugyanez a revue felszólított, hogy az október elején megjelenendő számába hosszabb tanulmányt írjak a magyar színműirodalom mai helyzetéről. Miután az Ön színműveiről bővebben akarok beszámolni, tisztelettel arra kérem, hogy nekem minél előbb a következőket szíveskedjék megírni: 1) darabjainak pontos címe, 2) keletkezésük időpontja, 3) első előadásuk napja, 4) milyen idegen nyelvre vannak lefordítva, 5) külföldön hol jelentek meg, hol és mikor játszották őket.  
  Kérésemet ismételve maradok igaz tisztelője  
 
Révész Andor
Révész Andor
Aláírás
 
  U.i. – Mivel darabjai közül csak a Sári bírót  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Sári bíró (Budapest: Nyugat Kiadó, 1910).
ismerem, nagyon lekötelezne, ha a többit rendelkezésemre bocsátaná.  
 

Útmutató:

Átvétel helye: 1912. augusztus 7-én
Budapestről
Budapest
, a Nyugat címéről továbbküldve
Móricznak
Móricz Zsigmond
.
 
image
image
image
image