Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
öcsém! édes
Jankám
Holics Janka
!  
 
Balatonfűredről
Balatonfüred
örömmel vettűk soraitokat, csak az nem esik jól, hogy nem tettél semmi lépést az
eperjesi
Eperjes
dologban, azomban ujból lett hirdetve
Eperjesre
Eperjes
egy írnoki állás
Törölt
« t »
s a mennyiben még nem érkezett vissza ez ideig pályázati kérelmem, erre a második állásra azt hiszem visszatartják. Nem ez most már a fő, hanem e hó 17én jár le
Beregszászban
Beregszász
a
kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
királyi
törvényszéknél megűresedett írnoki állásra a pályázat – melyre szintén benyujtottam pályázati kérelmem – ezt megnyerni, vágyaim ne továbbja. Mindkettőtöket kérlek tehát a mennyiben csak tehetitek járjatok közbe kinevezésem érdekében, megáld az isten érette. –  
  Hát biz én
Kolozsvárra
Kolozsvár
lettem áthelyezve, de hogy mikor megyek? még nem tudom, mert ez ideig nem lettem itt még felmentve, de amint hirlik e hó utólján megyek, de a mily örömmel megyek oda, ép oly örömmel cserélném fel
Beregszászért
Beregszász
. –  
  Annak szerfelett örvendek ha
Pista
Móricz István
is
Kolozsvárra
Kolozsvár
jön, legalább lesz közelembe egy rokon. –  
  Istennek hála semmi bajom a régi egészségnek örvendek, ugyszíntén az egész családom egészséges. –  
  Megírom majd
Kolozsvárra
Kolozsvár
leendő utazásom idejét s remélem, hogy
Kolozsváron
Kolozsvár
lesz szerencsénk hozzátok, vagyis
Kolozsvárra
Kolozsvár
ezennel tisztelettel és szeretettel meghivlak családostól. –  
  Ujból kérlek tehát titeket kedves
Jankám
Holics Janka
és
Zsigám
Móricz Zsigmond
, hogy mihelyt e levelet megkapjátok a
beregszászi
Beregszász
irnoki állás
n
Jegyzet
Pallagit
Pallagi László
végül a
szilágysomlyói
Szilágysomlyó
járásbíróság írnokává nevezték ki 1913-ban. Lásd bővebben:
Pallagi László
Pallagi László
1912. július 11-én írt levelének jegyzeteiben.
elnyerése végett a mit csak lehet mozgassatok meg, mert hiszen jol esnék vénségemre haza kerűlni, s bizom, hogy ezen kérésemet nem tagadjátok meg. –  
  Hát a jó isten áldjon meg titeket minden javaival, jó egészséggel, békességgel és boldogsággal. –  
  Ugy titeket valamint kedves
gyermekeiteket
öleljűk s csókoljuk megszámlálhatatlanszor  
  Sírig s azon tul is szerető  
 
Laci
Pallagi László
bátyátok és övéi
Aláírás
.  
 
Szilágysomlyón
Szilágysomlyó
 
  912 aug. 15 én.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image