Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Athenaeum irodalmi és nyomdai
r.-társulat
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
részvény-társulat
Budapesten
Budapest
 
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Régebbi ígéretét birom, hogy szíves lesz engem a Nyugatnál megjelenendő sorozatos kiadvány
n
Jegyzet Az Összegyűjtött munkák   c. tervezett, de meg nem indult sorozatról lehet szó. 1912 nyarán a Nyugat folyóirat megjelentetése és a könyvkiadás ügye kettévált. 1912. június 21-én a Nyugat Irodalmi és Nyomdai Rt bejelentette, hogy a Nyugat folyóiratot
Fenyő Miksa
Fenyő Miksa
tulajdonába adja át, a többi részek pedig a részvénytöbbséggel rendelkező Athenaeum Rt. birtokába jutottak. Forrás: Buda Attila, A Nyugat Kiadó története (Budapest: Borda Antikvárium, 2000), 46–47.
ügyében
b
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
látogatásával megtisztelni. Ujabban a Nyugat
r. t.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
részvénytársaság
is írt
Nagyságodnak
Móricz Zsigmond
ez ügyben.  
  Ezért – nehogy engem itt ne találjon – értesítem, hogy hétfőn távol leszek
Bpestről
Budapest
.  
  Örömmel várva kedves látogatását, vagyok és maradok őszinte tisztelője  
 
Ranschburg Viktor
Ranschburg Viktor
Aláírás
 
  1912. aug. 17.-én.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image